Bývalá, takzvaná Stará fara, byla skladem, lihovarem stájí i měšťanskou školou s dílnami. Nyní kdysi krásná historicky cenná budova chátrá.

„Objekt je prázdný a jeho stav je zoufalý. Vzhledem k pozici, kdy stojí v centru obce, je doslova hanbou. Navíc je všem přístupná, hrají si v ní děti a bojím se, že se tam něco stane,“ sdělil starosta Josef Dvořák. Sám chtěl, aby byla budova prodaná a aby ji dal někdo do pořádku. „Sehnal jsem kupce z Prahy. Líbila se mu architektura a historie, jenže myslím, že družstvo tehdy nasadilo příliš vysokou cenu a zájemce od koupi odstoupil. Pořád si myslím, že by se budova nechala opravit a byla by hezká. Nic s tím jako obec ale dělat nemůžeme, dokonce nyní zvažujeme nařízení povinné údržby,“ podotýká Dvořák.

Se špatným stavem souhlasí i vlastník - zemědělské družstvo. „Nijak ji už nevyužíváme. Byl tu sklad a po devadesátém roce jsme z objektu odešli. Lihovar už se nevrátil a zemědělská výroba se zužuje. Nevíme, jak to využít. Maximálně stavbu zbourat a postavit něco jiného,“ sdělil předseda Miroslav Mrázek. Z demolice by se dal použít kámen, dřevo už je shnilé. Prodat takový objekt je podle něj téměř nemožné.

Fara s čeledíny

Budova byla původně takzvanou Starou farou postavenou někdy v 19. století. Farníci v ní měli hospodářství s koňmi, lesem a čeledíny.
Před válkami objekt vlastnil družstevní lihovar a mezi válkami, v době pozemkové reformy, ji na čas vlastnil pan Knotek. V roce 1946 se z ní na čas stala škola s dílnami. „Bylo tehdy hodně dětí a církev se přestěhovala do nové budovy,“ popisuje vznik starosta.

„Pamatuji si, že když jsem chodil do školy, byl tam druhý stupeň. Ve dvou třídách byli žáci sedmého, osmého a devátého ročníku. Také tam byla sborovna a dílny,“ vzpomíná Mrázek.

Po roce 1970 se rovněž děti přesídlily do nových prostor. Na konci sedmdesátých let koupilo objekt zemědělské družstvo a udělalo z něj sklad pneumatik a náhradních dílů. Družstvo ji obývá dodnes, ale nevyužívá ji.

„Byla by hezká. Jsou tam veliké místnosti, klenby. Je v ní poctivá a dobrá práce. Pro milovníky historie je naprosto ideální,“ uzavírá starosta Josef Dvořák.

Máte–li tip na nevyužívanou, málo využívanou či čerstvě využívanou budovu – objekt, nebo připomínku či doplnění k již vydaným stavbám, neváhejte napsat na email: taborsky.reporter@denik.cz, nebo volat na telefonní číslo redakce 381 256 066.

DAVID PELTÁN