Při vymezování ohniska nákazy vyšetřili lékaři celkem 47 lidí z nejbližšího okolí zesnulého chlapce, který podlehl invazívnímu meningokokovému onemocnění typu B. „Dohledy skončily k desátému lednu s tím, že mezi sledovanými osobami nebylo zjištěno další invazívní onemocnění,“ potvrdila vedoucí epidemiologie KHS Jitka Luňáčková.
Podle Evy Pivcové z táborského pracoviště KHS bylo za první dva lednové týdny v mikrobiologické laboratoři táborské nemocnice odebráno celkem 1284 výtěrů. „Zjistili jsme jedenáct bezpříznakových nálezů meningokoka typu B, osm typu A, dvě typu Y, v další laboratoři ještě typ B a C,“ upřesnila táborská epidemioložka.
Podíl pozitivních nálezů z odebraných vzorků je pod hranicí dvou procent, přičemž za běžný výskyt se považuje podíl do 10 procent. Z výtěrů byly na Táborsku izolovány především typy A a Y, tedy jiné než u zesnulého studenta.
Úmrtí mladého studenta vyvolalo mezi lidmi zvýšený zájem o kontrolu. Zatímco za celý loňský leden provedla laboratoř 971 výtěrů (z toho 8 pozitivních), za polovinu letošního již v mikrobiologické laboratoři táborské nemocnice odebrali 1284 výtěrů s 11 bezpříznakovými nálezy.
Rovněž dětští lékaři provedli nezvykle mnoho výtěrů. „Ještě minulý týden dva až tři denně. Do pátku jsme je v rámci prevence dělali zdarma, nyní už ale vybíráme sto korun,“ řekla včera dětská lékařka Eva Janovská z Tábora. „Samovolné hromadné odesílání školáků k vyšetřením nespadá do kompetence ředitelů škol či pedagogů. O výtěru nebo přeléčení rozhoduje lékař. U zdravých dětí bez rizikového kontaktu lze výtěr provést za úhradu,“ dodala Luňáčková s tím, že cenu stanovuje lékař.