„Není totiž přípustné, aby nevhodná zahraniční politika vlády, špatná rozhodnutí předchozích vlád a současné vlády v řízení energetické soběstačnosti země, nevyužití předsednictví EU, opomíjení zájmů občanů této země jako zájmů prioritních před zájmy občanů jiných zemí měly dopad na občany České republiky, zejména na ohrožené skupiny obyvatel, o které je pečováno v zařízeních sociálních služeb,“ uvádí APSS ČR ve svém prohlášení.

„Stáří s sebou nese geriatrické syndromy, jedním z nich je porucha termoregulace. Při teplotách navržených vyhláškou hrozí hypotermie, která narůstá s věkem a s výskytem syndromu křehkosti. Protože se zařízení sociálních služeb starají převážně o osoby s průměrným věkem 86 let s vysokým stupněm závislosti na péči druhé osoby, není přípustné, aby senioři trávili sto procent svého času v prostorách s 20 stupni Celsia a méně. Natož aby jim byla při takovýchto teplotách prováděna osobní hygiena,“ uvedla Daniela Lusková, viceprezidentka APSS ČR pro kvalitu služeb a ředitelka Domova U Biřičky.

Ministerstvo průmyslu a obchodu nachystalo vyhlášku, která určuje, o kolik se sníží teplota v budovách napojených na dálkové vytápění, pokud by muselo omezit dodávky tepla a teplé vody.
Vezměte si svetr navíc. Ministerstvo chystá vyhlášky na chvíle, kdy dojde plyn

Zařízení sociálních služeb navíc nejsou podle tvrzení asociace ve většině případů dostatečně schopna zajistit regulaci horní hranice teploty prostor ve smyslu návrhu vyhlášky, protože naprostá většina z nich aktuálně nedisponuje dostatečnými technickými možnostmi, ani není v silách personálu provádět kontrolu nastavení termostatických hlavic.

Ředitelka bechyňského domova pro seniory Martina Smětáková s prohlášením asociace souhlasí. „Senioři mají často poruchy termoregulace a neumím si představit, že by ve dvaceti stupních měli trávit celý čas. Obzvláště pak například imobilní klienti. Taková teplota může být dostatečná v zařízeních obývaných mladšími klienty, ale ne seniory,“ uzavřela ředitelka.