Na děti čekala včera ve škole už většinou jen jedna hodina. Zato ale poněkud slavnostnější. Děti dostaly vysvědčení, hodnocení své celoroční práce.

Vysvědčení

Na vysvědčení převažují v první třídě jedničky. To ale neznamená, že žáky baví všechny předměty stejně. Něco jim jde skoro samo a jiný předmět jim dá více zabrat.
„Nejvíce jsem bojoval s českým jazykem. Nejraději jsem měl matematiku. Na prázdniny ještě nemám plány,“ uvedl Jakub Suchý, žák ZŠ Mikuláše z Husi, který právě zakončil první třídu.
„Měla jsem samé jedničky, jsem spokojena. Na prázdniny pojedu za babičkou do Jindřichova Hradce. Nejraději jsem měla čestinu,“ naznačila Natálie Kuraňová ze stejné školy.
„Bavila mě matematika, čeština, prvouka. Největší práci mi dalo čtení,“ řekla nyní, již skoro druhačka, Alena Kováčová
„Nejraději jsem měl matematiku, malinko více zabrat mi dala výtvarná výchova. Ve škole se mi líbilo, ale těším se více na prázdniny, jedeme doChorvatska,“ zmínil se další prvňák, absolvent, Zdeněk Kult.
„Mě to tady bavilo, nejvíce matematika a český jazyk, méně výtvarná výchova. Na prázdniny pojedeme do Maďarska,“ nechal se slyšet Lukáš Pfeifer z Tábora.

Po prázdninách?

Děti se těší na prázdniny a na další školní rok určitě nemají pomyšlení. Co je ale čeká, o tom mají přehled jejich učitelky, které se mimo jiné podílely na přípravě nového školního vzdělávacího programu. Ten by naplno měl zastihnout budoucí prvňáky, ale dotkne se i druhých tříd.
„Z matematiky na děti v druhé třídě čeká násobilka a dělení. Největší problémy obecně dělá dětem pravopis. Nejraději mají určitě tělesnou a výtvarnou výchovu a činnosti ve kterých mohou sami něco tvořit a realizovat se,“ naznačila třídní učitelka Iva Hulanová ze ZŠ Mikuláše z Husi.
„Nové vzdělávací plány začínají od první třídy, ale i v druhé třídě s dětmi budemepracovat podobně. Na děti čekají i netradiční formy výuky. Děti budou mít mnohem větší možnost se realizovat, něco vymyslet. Mezi nové formy práce patří projektové dny. Jedná se třeba o barevný den nebo den antiky. Žáci začínají řešit i problémové úlohy. Pracují ve skupinkách, které táhnou ostatní, takže se do toho dají zapojit i děti slabší nebo ty, které potřebují pomoc,“ doplnila třídní učitelka Olga Jůzová ze stejné školy.