Nevedeme si špatně. Co se chudoby týče, jsme na tom po Holandsku nejlépe v Evropě. To ale rozhodně není důvod k tomu, abychom usnuli na vavřínech. I o tom je putovní výstava k Evropskému roku boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení 2010. Najdete ji na Křižíkově náměstí v Táboře a prohlédnout si ji můžete až do konce příštího týdne.

„Výstava je součástí kampaně, kdy má v rámci Evropského roku boje s chudobou a sociálním vyloučením upozornit laickou i odbornou veřejnost na to, že existují fenomény chudoby a existuje také škála způsobů, jak jí čelit,“ přiblížil náplň výstavy ředitel odboru sociálních služeb a sociálního začleňování Ministerstva práce a sociálních věcí ČR Martin Žárský.


Výstava putovala po celé republice, prozatím byla instalována na veřejných prostranstvích převážně krajských měst. Tábor však od 7. do 8. října hostí 2. ročník Výročního kongresu poskytovatelů sociálních služeb ČR, a tak si zasloužil jisté privilegium. „Spojitost s tím, že výstava je i v Táboře, nalezneme jednak s týdnem sociálních služeb, který právě probíhá i se čtvrteční konferencí,“ upřesnil prezident Asociace poskytovatelů sociálních služeb Jiří Horecký.

Výstava samozřejmě nemůže obsáhnout celý fenomén chudoby, chce však upozornit na to, co se může každému stát a také na to, jak lze takovou situaci řešit. „Chudoba je jedním z rámcových témat v rámci evropského společenství a dá se změřit podle určitých indikátorů. Každá země musí vědět, jak na tom je. Je zajímavé, že Česká republika je na tom druhá nejlépe v Evropě, hned po Holanďanech. Ti mají relativní číslo patnáct procent míry chudoby v populaci, Češi jsou jen o tři desetiny za nimi. To ale nesmí znamenat, že budeme rezignovat na jakákoli opatření. Je to naopak výzva k tomu, aby nedocházelo k eskalaci. Stačí totiž nepatrný výkyv v určitých sociálních fenoménech a to číslo může velmi rychle stoupat,“ upozornil Žárský. Dodal, že chudoba má a bude mít vždy ten nejzásadnější nástroj k jejímu odstranění, a to je práce. Výstava se proto významně věnuje právě tématu začlenění člověka do pracovního procesu. Druhým nástrojem jsou sociální služby, které učí lidi dovednostem a schopnostem vedoucím k jejich sociální rehabilitaci.

Expozice ukazuje pět hlavních témat Evropského roku boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení: řešení problematiky předlužení, podporu vzdělání a zaměstnanosti u osob, které těžko hledají pracovní uplatnění, možnosti aktivní pomoci samospráv a řešení problému bezdomovectví. Materiály na panelech zůstanou do pátku 15. října.