V roce 1413, kdy Jan Hus dokončuje na Kozím hrádku svou Postillu či umírá anglický král Jindřich IV., začíná psát historii také obec Val nedaleko Veselí nad Lužnicí. Zhruba o pět set let později pak vzniká i místní sbor dobrovolných hasičů.

Obě významná výročí si Hamerští i Valští připomněli 
v sobotu společně s rodáky. Pamětní list a kytici růží předal starosta Jan Průcha přesně šedesáti devíti lidem.

Jednou z nich byla i sedmaosmdesátiletá Milada Klímová, která se narodila ve Valu, ale od svých dvaceti let již bydlí v Praze. „Vzpomínám například na to, jak nás Němci v roce 1942 nedobrovolně stěhovali z domu do místní ozdravovny," říká Milada Klímová, která ale na Val nezanevřela. Dodnes se sem vrací a stále zde cítí vlastní domov.

Čerstvý osmdesátník Josef Pávek, který je rodákem z Hamru, si vybavil, jak při církevních obřadech stavěli oltář a ve zdejším rybníku sekali rákos. „Ten se pak pokládal na cestu, protože na ní leželo po kotníky bahna," popisuje Josef Pávek, který v kostele také ministroval. „Farář tehdy potřeboval ministranta, tak si mě jako kluka, který ještě nechodil do školy, vytáhl v kostele z lavice a hned ho měl," vyprávěl s úsměvem.

Podle starosty nebylo jednoduchým úkolem sehnat všechny rodáky. Někteří v obci strávili jen pár let a poté se odstěhovali do všech koutů České republiky.

Historie obcí
• Dějiny Valu a Hamru se od začátku proplétají. Často byl majitelem obou vesnic jeden vlastník nebo byl v držení příbuzných
• Tento stav je i v současné době. Pod obecní úřad Val patří osada Hamr, církevně naopak Hamr je sídlem farnosti s připojenými obcemi Val a Vlkov.
• Historie Valu sahá před rok 1400. Původní tvrz a ves Val byly v roce 1413 majetkem Hanuše Šarže z Valu. Tvrz stála na místě dvora čp. 29. Později vznikají kolem tvrze malé chaloupky poddaných robotníků
• Nejstarší zpráva o Hamru se datuje z roku 1581, kdy byl založen kostel sv. Trojice. Dějiny Hamru jsou však starší.
• Například před rokem 1420, kdy ve Valu stála tvrz ( později nazvaná zámek) se usadili v blízkém lese „Adamité", kteří byli vyhnáni z jižní Moravy. Proti jejich loupeživému řádění bojovali zpočátku zemané na tvrzích v okolí (pan Valský z Valu organizátor – odtud také Val?).