Na základě připravované rekonstrukce kanalizace, vodovodu, komunikace a chodníků v obou ulicích se radní města Tábora už začátkem listopadu zabývali také možností rekonstrukce teplovodu v těchto ulicích.

Táborský Bytes má v uvedené oblasti teplovodní rozvod z roku 1998, který slouží pro rozvod tepelné energie do 14 odběrných míst. V daných ulicích není centrální rozvod plynové sítě, vytápění objektů nepřipojených do systému centrálního zásobování teplem je zabezpečeno lokálními zdroji. Většinou se jedná o kotle na uhlí.

„Rekonstrukce teplovodu a s ním spojené napojení dalších odběrných míst tak významně napomůže ke zlepšení kvality ovzduší v této lokalitě,“ uvedl táborský místostarosta Radoslav Kacerovský.

Jeho slova potvrdil i jednatel Bytesu Ondřej Semerák. „V této lokalitě je kolem padesátky domů, které využívají lokální topení uhlím. Chystáme se jim nabídnout možnost připojení k centrálnímu rozvodu tepla. Máme ovšem zájem především o aktivní využívání. Díky prováděným pracím na vozovce bude možné na tvorbě nové přípojky výrazně ušetřit,“ vysvětlil Ondřej Semerák.

Vzhledem k rozsahu připravované investiční akce rekonstrukce kanalizace, vodovodu, silnice a chodníků v ulicích Třebízského a Krátké se jeví výměna stávajících rozvodů Bytesu za nové jako optimální řešení.

„Odpadla by tak nutnost v příštích deseti letech přistoupit k výměně rozvodů z důvodu poruchovosti a zastarání a opětovnému rozkopání nyní opravené vozovky a dopravním omezením dotčených obyvatel,“ doplnil místostarosta.

Na základě těchto skutečností se radní Tábora rozhodli podpořit rekonstrukci teplovodů společně s plánovanou rekonstrukcí těchto ulic a doporučili zastupitelstvu města schválit financování výměny teplovodního potrubí.