Od pondělí do pátku se v bechyňské posádce konal kurz pomocných instruktorů ženijní přípravy teritoriálních sil – pěších rot aktivní zálohy krajských vojenských velitelství. Kurz byl zaměřen na výcvik jednotlivce a skupiny v ženijní přípravě. Vojáci se tak trénovali v taktice, maskování, opevňování, budování zátarasů a ženijním průzkumu. Završením přípravy ženijních specialistů byl čtvrteční průzkum mostní konstrukce v obci Hutě.

„První skupina zajistí přístupové cesty a most, včetně protilehlého břehu. Druhá skupina poté provede průzkum mostu a vodního toku,“ popsal instruktor kurzu rotmistr Štěpán Pavel.

Samotné akci předcházelo získávání informací z dostupných zdrojů: map, satelitních snímků či leteckého průzkumu. „Průzkum mostu je důležitý především proto, abychom zjistili, zda je možné ho využít například pro přepravu vojenských jednotek či pro jeho zničení ve směru ústupové cesty, abychom tak zamezili postupu nepřítele,“ vysvětlil.

Aktivní záloha teritoriálních sil

Příslušníci aktivní zálohy jsou občané, kteří se rozhodli k dobrovolnému převzetí výkonu branné povinnosti službou v aktivní záloze.
Účastní se armádních vojenských cvičení.
Jednotky jsou určeny především k zajišťování obrany, střežení důležitých objektů, spolupráci s policisty či dalšími složkami integrovaného záchranného systému.

Velitel čety desátník Jan Pandularis je civilní profesí geodet, nyní pracuje v technických službách. Do aktivních záloh ho přivedl bratr. „Můj bratr je voják z povolání a přesvědčil mě, abych se do armády vrátil jako záložník. Výcvik je pestrý a odnáším si z něj řadu nových poznatků a zkušeností,“ uvedl.

Desátník Štěpán Tománek učí na střední zemědělské škole v Albrechticích, příslušníkem aktivních záloh je už zhruba 14 let. „Vojenské řemeslo mě bavilo už jako vojáka základní služby. Chtěl jsem také podpořit nově vznikající aktivní zálohy, přiložit ruku k dílu a udělat něco pro vlast,“ sdělil.

Zámek Brandlín nedaleko Soběslavi je od roku 2005 ve vlastnictví rodiny Vojáčkových. Postupně ho zvelebují, objekt původně určený k bydlení kvůli zájmu otevřeli lidem.
Život na zámku není peříčko. Na Brandlíně je vítán každý návštěvník

Přidělení mezi ženisty vítá. „Jsem rád, že jsem se dostal právě mezi ženisty. Jejich práce je sice těžká, ale velice zajímavá a různorodá. Na jiném ženijním kurzu ve Vyškově jsem se díky tomu dostal například k trhání, což není úplně obvyklé. Bechyně je taková Mekka ženistů, to, co se zde naučíme, pak budeme moci jako instruktoři předávat zase dalším vojákům,“ uvedl.

Velitel kurzu major Tomáš Pusztai účastníky kurzu chválil. „Je vidět, že mají o výcvik zájem. Celá jejich předchozí příprava byla velmi intenzivní, nyní zúročují svou teoretickou přípravu v praxi,“ uvedl.

Jeho slova potvrzuje i Štěpán Pavel. „Vojákům aktivních záloh patří velká čest. Jde o lidi, kteří nejsou profesionálními vojáky, pracují a jsou zaměstnaní v civilním sektoru. Přesto si ve svém volnu najdou čas na to, aby se účastnili velmi náročného výcviku. Patří jim velký obdiv za nasazení, které do výcviku dávají,“ uzavřel.

Čtvrtý ročník výstavy růží v Táboře.
Růže v botanické zahradě v Táboře znovu zavoněly na výstavě