Tábor získal optimistickou zprávu. Odborník, kterého si našel krajský úřad, nastavil limity pro uložení sedimentu do plánské Hůrky. Jordán je splňuje. Plánští s ním ale zásadně nesouhlasí.

Jiří Rangl, člen sdružení Za zdravou Planou a místostarosta města, kritizuje, že se odborník Michael Barchánek opřel o tvrzení, která neměl podložená relevantními důkazy. „Opřel se o tvrzení pana Horňáka z firmy SanoCB, který uvedl, že v okolí Hůrky jsou další zavezené pískovny, nicméně to nemůže doložit, protože rozborem by porušil okolní lesy. Pan Barchánek se tedy opřel o tvrzení, která nejsou doložená, a já si myslím, že jde o způsob, jak věc ovlivňovat,“ říká Rangl.

Barchánek jeho tvrzení nezpochybňuje. „Neopíral jsem se pouze o monitoring pana Horňáka,“ upozorňuje, „otázkou ale je, zda jeho tvrzení o dalších pískovnách je pravdivé. To já nepoznám, na to jsem doklady neměl. Kdyby to pravda byla, byl by to argument ještě silnější,“ vyjádřil se Barchánek, který pískovnu Hůrku označil za lidskou činností znečištěné území.

Na tomto základě otevírá pro Tábor cestu k uložení sedimentu do plánské pískovny a pro krajský úřad k navýšení obsahu arzenu ve vytěženém bahně. Zatím o tom ale nevydal rozhodnutí. 

Stanovisko odborníka je jedna věc, rozhodnutí kraje druhá. Proto investor nemůže ukládání jednoduše odškrtnout jako vyřešené. Kraj svým výrokem může ještě zamíchat kartami a pak by skutečně přišly na řadu náhradní lokality.

„Soudní znalec navrhuje omezit ukládání sedimentu maximálním obsahem arzénu, a to 30mg/kg sušiny,“ citoval Jan Fišer z odboru ŽP s tím, že za těchto podmínek by mohlo do Hůrky všechno bahno. K posudku Barchánka se nyní vyjádří všichni účastníci řízení. Na jejich základě vydá kraj své stanovisko.