Jedná se o Klokoty, Zahrádku, Všechov, Čekanice, Náchod, Záluží, Smyslov, Stoklasnou Lhotu, Hlinici, Měšice, Zárybničnou Lhotu, Čelkovice, Horky a Větrovy. Zastupitelstvo města Tábora schválilo dne 4. 3. 2019 „Zásady pro zřizování a činnost osadních výborů v příměstských částech města Tábora“.

Od letošního roku tedy mají všechny místní části svůj osadní výbor. Letos přibyly poslední výbory v Klokotech a Čelkovicích. Dle „Zásad“ předsedu osadního výboru zvolí a členy osadního výboru určí Zastupitelstvo města, a to na období 4 let. Osadní výbory zpravidla mají 3 členy. Z městského rozpočtu dostávají na kalendářní rok příspěvek 200 korun na obyvatele a paušál 40 tisíc korun k tomu. Ty nejpočetnější, například Měšice s 1800 obyvateli, si přijdou řádově na stovky tisíc korun.

Pravidla jsou taková, že 60 procent obdržené částky osady používají na investice, 40 procent na spolkovou činnost.

SETKÁVAJÍ SE DVAKRÁT DO ROKA

V čase adventu se na matrice uskutečnila schůzka vedení města a vedoucích odborů se zástupci osadních výborů. K podobným setkáním dochází dvakrát do roka. Osadní výbory předkládají zprávy, co se jim povedlo, co zorganizovaly, ale také apelují na vyřešení problémů a nedostatků.

Část Náchod pálí absence sportoviště. Stejný cíl mají i i Čelkovice. Klokoty se těší na dopravní úpravy předklášterního prostoru a dokončení ulice Staroklokotská . Klokotští mají zájem o opravu domu čp. 4 na společenské centrum. Čekanice nejvíce oceňují stavební úpravy objektu hasičské zbrojnice.

Zárybniční Lhotu mj. trápí parkování kamionů na tamních parkovištích, díry ve vozovkách nebo žádá retardér v Polní ulici. Větrovy nejvíce apelují na vyřešení dopravního napojení zoologické zahrady. Přáním je vybudování společenské místnosti, která by sloužila i pro Horky. Horky požadují např. zpevnit kousek bahnité plochy nedaleko železniční zastávky, případně osvětlit ulici Strmá, kde ale není zástavba.

OPRAVY I OBSLUHA MHD

Hlinice si přeje ještě více zvýšit bezpečnost kolem autobusové zastávky na hlavní silnici, kde došlo k několika tragickým nehodám. Hliničtí rovněž touží po vodovodu a kanalizaci. Smyslov jako jedinou část Tábora neobsluhuje linka MHD, to by to místní lidé chtěli změnit. Stejně tak žádají opravu dešťové kanalizace. Záluží se těší na cyklostezku z Tábora do obce a také poukazuje na velkou rychlost aut na státní silnici směrem na Ratibořské Hory.

VĚZNICI NECHTĚJÍ

Zahrádka poukazuje na výtluky na silnicích, které mnohdy nepatří městu. Jak Zahrádka, tak Všechov i další osady kvitují, že město Tábor opakovaně vydalo zamítavé stanovisko k zvažované výstavbě věznice na letišti Všechov. Všechovští požadují opravu silnice za místní restaurací.

Hlavní požadavek Stoklasné Lhoty míří na nový vodovod, poukazuje na váznutí oprav chodníků. Prioritou Měšic je zlepšení dopravní situace, např. na křižovatce mezi svatou. Annou a ulicí V Průhonu. Přáním je vyřešit výjezd ze sv. Anny do ulice Nad Sládečkem, pokračovat v opravách chodníků a vozovek. Měšičtí mají velký sen: revitalizovat zdejší špýchar na víceúčelové centrum.

Vedení města se k nesnázím místních částí nestaví pasivně, naopak ve spolupráci s odbory hledá řešení. Na adventní schůzce to většina osadních výborů ocenila. Příští setkání se uskuteční v první polovině roku 2020.