„Lávka je sto let stará. V 90. letech minulého století došlo k její částečné opravě, byly ale použity nevhodné materiály. Celkem 43 železobetonových sloupů, které lávku podpírají, se tak pomalu rozpadá,“ uvedl již dříve táborský starosta Štěpán Pavlík. Bude se jednat o největší investiční akci města v letošním roce.

Kvůli stavbě lávky bude třeba pokácet stávajících dvacet vrb bílých, které jsou v kolizi se zemními pracemi. Při stavební činnosti totiž nelze dodržet státní normu, která stanovuje ochranu stromů.

„Stav vrb ohodnotil soudní znalec. Podle jeho sdělení jsou některé ve špatném zdravotním stavu, napadeny houbou,“ uvedla vedoucí táborského odboru investic a strukturálních fondů Eliška Pospíšilová. Město po skončení opravy lávky ihned provede náhradní výsadbu. Opět půjde o vrbu bílou. Jde o rychle rostoucí dřevinu, takže pohled na hráz bude za několik let stejný jako dnes.

Město začne hledat zhotovitele, a pokud vše půjde hladce, stavba začne v průběhu dubna a potrvá 34 týdnů, tedy do půlky listopadu.

„Stavbu nelze v žádném případě provádět při plném silničním provozu. Hráz bude pro dopravu uzavřena s výjimkou autobusů MHD, sanitek, policejních a hasičských vozů a vozů údržby silnic. Provoz pro pěší bude zachován po celou dobu stavby na návětrné straně lávky,“ dodal mluvčí radnice Luboš Dvořák.

Pro běžnou automobilovou dopravu město stanoví objízdné trasy. Město přenastaví semafory na Píseckém rozcestí tak, aby hlavní směr dopravy plynule proudil z ulice Kpt. Jaroše na třídu Čsl. armády.

Na špatný stav sloupů poukázala hloubková kontrola už v roce 2018, jenže v tu dobu a v dalších letech probíhaly stavební práce v Budějovické ulici. Obě stavby nešlo provádět najednou. Jedinou cestou, jak zlepšit statiku lávky, je založení sloupů na mikropilotech.

Stavební firma bude na hrázi provádět záporové pažení a zasáhne i do vozovky. Oprava lávky půjde ruku v ruce s dlouho plánovanou investicí Jihočeského kraje, který opraví most na hrázi v úseku nad přelivem nádrže. Investorem této části bude Správa a údržba silnic.