Sklad nářadí, psí bouda či králíkárna. I tak mohly v zahradách končit vraky automobilů, které jejich majitelé nechtěli nechat sešrotovat. Přestože už s nimi nemohli na komunikaci, zkoušeli je využívat dál.

Od 1. října ale začne platit novela zákona o odpadech, která mění postup při trvalém vyřazení vozidla a drobně i jeho registraci .
„Dříve platilo, že ten, kdo si chtěl staré auto ponechat, k nám přišel, my jsme vůz nafotili jako že existuje a vyřadili jsme ho z registru vozidel. Majitel ale musel vypustit všechny provozní kapaliny, aby neznečišťoval životní prostředí. To ale prvním říjnem končí," uvedl Antonín Hlaváček, vedoucí odboru dopravně správních agend.

Ponovu musí majitel předložit potvrzení o převzetí autovraku do zařízení ke sběru autovraků. „Poté si náhradní díly či části vozidla může odkoupit od firmy, která má oprávnění k ekologické likvidaci. I tak s ním ale nesmí na silnici," vysvětlil rozdíl Antonín Hlaváček s tím, že lidé předchozí zákon obcházeli.
Někdo si však se řádným odepsání starého auta neláme hlavu. „Máme zkušenosti, že někteří majitelé nechávali auta na parkovišti na sídlištích, nebo úplně stranou od města. My pak napíšeme výzvu a pokud vrak není odstraněn do dvou měsíců, postoupíme řešení příslušnému správnímu orgánu," konstatoval strážník z Veselí nad Lužnicí Radoslav Virt. Dodal, že situace se ale v posledních letech zlepšila. Teď zaznamenají dva až tři vraky ročně.

I nadále jsou od placení ekologického poplatku osvobození lidé, kteří jsou handicapovaní a mají průkazku ZTP nebo ZTP/P. „Novinkou je to, že pokud od takových majitelů někdo koupí auto, ekologický poplatek zaplatí. To předtím nebylo a někteří lidé toho využívali," připustil Antonín Hlaváček.
Tuto změnu kladně hodnotí také třiadvacetiletý Ludvík Nováček z Tábora. „Postižení auto potřebují ke své přepravě a to, že neplatí ekologický poplatek, je od státu vstřícný krok. Naopak není od ostatních etické, když toho využívají pro svůj prospěch," myslí si mladík.

Při trvalém vyřazení vozidla

• Dnem 1. října 2013 lze trvale vyřadit motorové vozidlo z registru silničních vozidel pouze při předložení potvrzení o převzetí autovraku do zařízení ke sběru autovraků
• Od tohoto data končí možnost trvalého vyřazení vozidla pro další využití například na sklad nářadí, psí boudu atd.

Změna při registraci vozidla

Týká se automobilu, který byl osvobozen od tzv. ekologického poplatku
• Od poplatku jsou i nadále osvobozeni žadatelé těžce zdravotně postižení, kteří jsou držiteli průkazu ZTP nebo ZTP/P
• Osvobozeni jsou rovněž žadatelé, u nichž k přeregistraci dochází v důsledku nabytí dědictví nebo v důsledku zániku společného jmění manželů.
• Poplatek však od 1. října 2013 uhradí následující žadatel, který vozidlo bude registrovat