Návrhy pro město zpracoval Arnošt Drozd. Zastupitelstvo vybralo jeden návrh ze dvou návrhů doporučených městskou radou. Nyní město připravuje legislativní kroky.