Ve Vožici chybí koupaliště. Radnice by je chtěla vybudovat v městské části zámecké zahrady, již vlastní. Zahrada je ale v rejstříku nemovitých kulturních památek a žádost o její vyjmutí byla ministerstvem kultury zamítnuta.
„Proti zamítnutí se navíc nelze odvolat. Zbývá nám jediná možnost: podat žádost znovu,“ uvedl starosta Jaroslav Větrovský.
Starosta se netají zklamáním. „Točíme se v bludném kruhu. Žádost byla zamítnuta na základě stanovisek stále stejných úředníků dotčených orgánů, z nichž zejména ke stanovisku krajského památkového ústavu v Českých Budějovicích máme mnoho výhrad,“ podotkl Větrovský.
Stejně tak ho zaráží, že závazek památkové péče je údajně datován rokem 1961, ale v evidenci katastru nemovitostí se objevil až v loňském roce, a to na žádost současného majitele zámku. Ten má navíc o městskou část zámecké zahrady zájem. „Řeč je stále o barokní zahradě, která stojí na dvoumetrové stavební suti a kde stály skleníky pro pěstování zeleniny, o barokní zahradě, kde pan hrabě pěstoval okurky a o téže barokní zahradě, o kterou orgány památkové péče nejevily zájem po dlouhá desetiletí,“ zdůraznil starosta.
Petra Ulbrichová z odboru památkové péče ministerstva kultury si ale myslí, že vše záleží na vzájemné komunikaci. „Památková péče je vždy o kompromisech. Nevidím důvod, proč by v zahradě nemohla stát vodní nádrž. Voda v barokních zahradách vždy bývala,“ konstatovala. Relaxační zóně by tak nic nestálo v cestě, pokud by se všechny strany zkusily dohodnout.
„Proč by to nešlo pro tu památku po dobrém?“ dodala Ulbrichová.
Vožičtí však mají na své straně mocného spojence. Návštěva místopředsedkyně poslanecké sněmovny Miroslavy Němcové letos v červnu přinesla Mladé Vožici také politickou podporu.
„Paní místopředsedkyně Němcová viděla místo v reálu a na základě toho, co viděla, naši žádost podpořila,“ podotkl Větrovský.
Nová žádost už na ministerstvu leží. „Budeme ji znovu projednávat. Pokud by byla znovu zamítnuta, díky novele zákona již bude možné odvolání, které se postoupí vyšší instanci, v tomto případě ministrovi kultury,“ informovala Ulbrichová.