Více peněz do investic a možnost odpisů DPH. To si slibuje mladovožická radnice od zřízení nové právnické osoby se stoprocentním vlastnictví města. Vožická majetková by mohla převzít nadvládu nad vodním hospodářstvím.

„Jde o historický krok v dějinách města, který je srovnatelný se změnou v hospodaření v městských lesích,“ řekl starosta Jaroslav Větrovský krátce před hlasování zastupitelů o založení nové společnosti s ručením omezeným, jíž se stal spolu s místostarostou Václavem Slabým jednatelem. V dozorčí radě zasedne František Valenta, František Smrčina a Luboš Vávra.

„Zřízení dozorčí rady zaručuje transparentnost a ve společnostech zřizovaných městem jde o naprosto běžnou praxi,“ zdůvodnil existenci dozorčího orgánu právní zástupce města Tibor Stano.

Náplní činnosti nové společnosti by mělo být provozování vodohospodářské infrastruktury. O tom, že se to dá dělat jinak než prostřednictvím obchodní společnosti, v tomto případě ČEVAK, uvažuje město už přes dva roky. Vožičtí se nechali inspirovat Chýnovem. O snížení ceny za vodu si však občané mohou nechat jen zdát. „V tuto chvíli platí lidé za vodu něco málo přes čtyřiačtyřicet korun, což ve srovnání s jinými městy není mnoho. Peníze, které by se nám podařilo vlastním provozováním vodohospodářské infrastruktury ušetřit, chceme investovat zpátky do systému, což ale ve finále pocítí všichni občané,“ ubezpečil starosta.

Ve společnosti také vzniknou dvě nová pracovní místa. Město uvažuje výhledově i o rozšíření činností Vožické majetkové.
Mohlo by jít například o hostinskou činnost spojenou s vyvařováním pro cizí strávníky ve školní jídelně. Do hry by se moho dostat i odpadové hospodářství.

„To se bavíme opravdu jen hypoteticky, ale třeba si můžeme spočítat, kolik by nás vlastní provozování odpadového hospodářství stálo,“ naznačil starosta.

Jedním z důvodů, proč k založení nové právnické osoby se stoprocentním podílem města došlo, je možnost uplatňování DPH. „Když bude město účtovat Vožické majetkové, může si při tom DPH odepsat a tím ušetřit peníze, které pak může vkládat do jiných potřebných věcí,“ doplnil starosta.