Pohledný věžovitý vodojem stojí v polích mezi Senožaty a Haškovcovu Lhotou. Samotná oblast se nazývá Na Mokrém, vyjadřuje tak fakt hojnosti vody. Pozemek vlastní Státní statek Jeneč, jenž je nyní v likvidaci a majetku se zbavuje. Vodojem patří Bechyni, Sudoměřicím, Březnici, Hodětínu, Haškovcově Lhotě a Černýšovicím.

„Před lety jsme opravili plášť, ale co s ním, nevíme," komentoval Jaroslav Matějka, starosta Bechyně, která má největší vlastnický podíl.

„Tento vodojem měl sloužit k akumulaci vody pro Senožaty a Haškovcovu Lhotu. Podle pana Josefa Vavřince už v 60. letech nebyl používán. Traduje se dokonce, že při napuštění vodojem tekl," říká ředitelka Vodárenského sdružení Bechyňsko Zdenka Sosnová. Vchod do vodojemu je v současnosti zabetonovaný. „Byl odtud sice hezký výhled, ale pak se do něj začali stahovat bezdomovci a kvůli jejich bezpečnosti se vchod zazdil," doplnila Sosnová.

Vzhledem k tomu, že věžovitá nádrž stojí na mírně vyvýšených polích, kde širokodaleko veskrze nic není, byla by krásnou rozhlednou. „Chodili jsme tam tak před osmnácti lety s kamarády, to už byla opuštěná. Skrze žebříky a vyosené otvory se dalo vylézt až nahoru, kde je prostor na vodu. Tam se skvěle běhalo. Z nižších pater šlo skrz okénka koukat ven, výhled odtud byl opravdu nádherný," vypráví Pavel Klíma ze Senožat. „Rozhledna je sice jeden z nápadů, ale zatím je to spíše spekulace," dodal starosta Matějka.

Po první světové válce se zejména Haškovcova Lhota potýkala s nedostatkem pitné vody. Proto vznikl nový vodovod a vodojem.

Více o vodojemu se dozvíte v dalším díle. Uvítáme i vaši pomoc. Víte-li něco, ozvěte se na peltan@centrum.cz nebo 381 255 086.

David Peltán