Z technických důvodů provedla studii pouze čtyř v Soběslavi a ani v jedné není pitná voda. Studna u autoservisu Váca obsahuje spíše měkkou vodu s vysokým obsahem chloridů a není vhodná k pití. Zcela nevhodná k pití je voda ve studních na sídlišti Svákov a u MŠ Duha. Voda ze studně na Svákově sice není zdravotně závadná, ale přes své nízké pH se k pití nedoporučuje