Na nádrži podle mluvčího táborské radnice Luboše Dvořáka stále přetrvává období s vysokou průhledností vody. Jak vyplývá z informací vodohospodářské laboratoře Povodí Vltavy, v horní části Jordánu se průhlednost drží na úrovni 1,3 metru. Ve střední a dolní části se pohybuje od 3,1 do 3,7 metru. "Přestože od poloviny června průhlednost vody postupně klesla, stále dosahuje velmi dobré úrovně. Biomasa řas a sinic je relativně nízká," doplnil Luboš Dvořák.

Teplota vody v hladinové vrstvě se v době odběru pohybovala mezi 23 - 24°C. Vodní sloupec je významně teplotně zvrstven. Výrazný pokles teploty nastává mezi 3 - 4 metry hloubky. Od této hloubky dochází k razantnímu poklesu koncentrace rozpuštěného kyslíku. Od šesti metrů ke dnu jsou jeho koncentrace prakticky nulové. "Pokud si tedy na Jordán zajdete zarybařit, nemá smysl nahazovat do hloubky větší než tři metry," naznačuje.

V době odběru vykazovala nádrž ve své střední a dolní částí, tedy od silničního mostu k hrázi, velmi dobrou kvalitu vody, což je podpořeno i malým množstvím vody a tím i živin, které se do nádrže dostávají hlavním přítokem.

Další odběr vzorků je plánován na 11. července.