Takto tragický případ je sice ojedinělý, ale zbytečný. Štěstí měla sestra muže, která se ho snažila z plamenů zachránit. Letecká zdravotnická služba ji s popáleninami transportovala do nemocnice.
„K této události by vůbec nemuselo dojít, kdyby občané respektovali platné předpisy o zákazu vypalování trávy a lesních porostů. Denně dochází v Jihočeském kraji k několika zbytečným požárům a následným výjezdům hasičů i policistů,“ varuje mluvčí jihočeských policistů Milan Bajcura.
Co je zakázané
Plošné vypalování porostů je totiž zákonem zakázané. Lidé nesmějí například zapalovat trávu rostoucí kolem plotů, křoví nebo rákosí u rybníku. 
Naopak na bezpečném místě je možné takzvané pálení odpadu. Do této kategorie patří  například odřezané větve ze stromů, shrabaná tráva a jiný materiál rostlinného původu na hromadě.
Podnikatelé musejí pálení odpadu  oznámit Hasičskému záchrannému sboru Jihočeského kraje. Mluvčí jihočeských hasičů  ale tento postup doporučuje všem. „Tím se  totiž předejde zbytečnému výjezdu jednotky,“ vysvětluje Vendula Matějů. Kouř bývá zdaleka vidět a náhodný pozorovatel pak volá hasiče v domnění, že zaregistroval požár.
Když je pálení odpadu dopředu evidováno, tak si pracovníci informačního střediska hasičského sboru ověří, zda se skutečně oheň vymkl kontrole.
Ne vždycky se podaří uhasit oheň vlastními silami jako ženě ze Stádlce.  „Před dvěma lety pálila suchou trávu kolem plotu a chytla jí thuje. Situaci zvládla sama,“ vzpomíná si Stanislav Kosobud, stádlecký předseda dobrovolných hasičů. Podle něj od té doby k podobnému případu v obci nedošlo.
Požáry suché trávy se v táborském okresu ale každoročně opakují.
Vlčeveská tragédie je mezi nimi naštěstí smutnou výjimkou. „Za dvacet let jsem takovou nezažil,“ dodává  ředitel Hasičského záchranného sboru v Táboře Petr Hojsák.
Hrozí pokuta
Ve vlastním zájmu by měl člověk při pálení odpadu dodržovat určité zásady. Vybrat bezpečné místo v dostatečné vzdálenosti od objektů  a minimálně padesát metrů od hranice lesa. „Oheň by se neměl vůbec rozdělávat při silném větru. Další zásadou je ohniště důkladně ohraničit od okolí například pomocí kamenů. Při spalování je také třeba mít po ruce dostatek vody, popřípadě jiné hasební látky,“ jmenuje některá z pravidel Vendula Matějů.
Nechce ani slyšet, že si někdo na pomoc bere benzín, naftu nebo líh. Samozřejmostí pak má být i kontrola ohniště a jeho důkladné uhašení. Vítr totiž může žhavým oharkům vrátit sílu živlu.
Pokud vznikne  požár, hrozí viníkovi pokuta ve výši až 25 tisíc korun.
Selský rozum
Obec může zakázat spalování trávy a jiného rostlinného materiálu, pokud ale zajistí jiný způsob odstranění.
Začátkem března požár zachvátil tři hektary travního porostu v Dražicích. Při pálení trávy oheň přeskočil i na nízké  lesní stromky.
Zakazovat pálení trávy ale obec nechce. „Záleží na selském rozumu a zodpovědnosti každého, aby se vyhnul riziku požáru,“ míní dražický starosta Stanislav Flígr.