Jedná se o čtyři vzájemně propojené objekty vlakového nádraží. Historicky cenné dvoupodlažní budovy pocházejí ze 70. let 19. století. Nyní se v nich nachází provozní a restaurační část. Všechny budovy projdou kompletní opravou. V rámci stavby dojde k přemístění toalet pro veřejnost blíž k odbavovací hale a k úpravě stávajících prostor v přízemí pro prodej jízdenek.

Součástí rekonstrukce bude i zřízení osobních výtahů v historických budovách a přesunutí stávajícího výtahu umístěného na hraně 1. nástupiště pod přístřešek blíže ke vstupu do podchodu.

„Dojde k úpravě vstupu do podchodu a budovy, což přinese zlepšení komfortu cestujících při přechodu mezi podchodem a odbavovací halou,“ představila plány Správy železnic mluvčí Nela Friebová a dodala, že v obou budovách budou kancelářské prostory i pro komerční účely.

Plánované stavební úpravy se také zaměří na rekonstrukci střešních konstrukcí, stropů a celého obvodového pláště včetně výměny všech oken a dveří. Dojde také k rekonstrukci bytových jednotek. Celková doba rekonstrukce je plánována na dva roky. V současné době se zpracovává dokumentace pro stavební povolení.

„V druhé polovině letošního roku předpokládáme vypsání výběrového řízení na zhotovitele stavby a v závislosti na průběhu tohoto tendru dojde k zahájení realizace stavby,“ dodala Nela Friebová.

Podle mluvčího táborské radnice Luboše Dvořáka povede město jednání s architektem projektu, aby zároveň s rekonstrukcí budovy došlo i k úpravě prostoru před nádražím.