Na cestu jsme se vydali ve škodovce s pohonem na všechna čtyři kola. Bez takové pomoci bychom museli pěšky.

„Zajímavostí je, že tato stavba obsahuje téměř všechny druhy stavebních konstrukcí, které se běžně v železničním stavitelství vyskytují. To znamená železniční tunel, objekty velkých mostů, z toho jeden přes dálnici, mostní estakádu o osmi polích, která patří k nejdelší železniční estakádě v republice, a samozřejmě zářezy, náspy, nástupiště a čtyři biokoridory," vyjmenovává Lumír Pyszko, čím vším si cestující směrem do Prahy projedou.

Zajímavosti o koridoru:• První jihočeský železniční tunel před Sudoměřicemi u Tábora je dlouhý 444 metrů a na jeho stavbu bylo třeba 13 měsíců. Spojení Chotovin a Sudoměřic spolu s železničním mostem se zkrátilo zhruba o půl kilometru
• Předpjatý betonový silniční most u Sudoměřic je kolem 90 metrů dlouhý
• Estakáda nad údolím má osm polí, přičemž délka jednoho je 54 metrů. Celý most měří 455 metrů. Horní šířka je 10,5 metru, výška nad terénem kolem 27 metrů
• Železniční most nad dálnicí má délku 125 metrů, šířku konstrukce 11,2 metru a nad dálnicí se klene ve výšce přes pět metrů. Přemostění dálnice je řešeno ocelovou konstrukcí s obloukem o rozpětí 99 metrů, tzv. Langerův nosník. Poprvé byl most s tímto nosníkem postaven v Táboře v roce 2007 při modernizaci železnice v úseku Tábor Doubí u Tábora, a to u Nového hřbitova v Táboře. Druhý takový je nad dálnicí D3 u Chotovin a třetí překračuje řeku Nežárku na přeložce trati jižně od Veselí nad Lužnicí. Se svým rozpětím si chotovinský most drží prvenství.
• Stavba z Tábora do Sudoměřic vychází na 1,5 miliardy korun
• Od roku 2019 urazí vlaky dráhu z Prahy do Českých Budějovic zhruba za 105 minut, cesta z Prahy do Tábora má trvat 65 minut.
• Prvním jihočeským zdvoukolejněným úsekem se v roce 2009 stala trať mezi Táborem a Doubím u Tábora, a to včetně modernizací nádraží v Plané nad Lužnicí a v roce 2010 i v Táboře.
• Modernizace mezi Soběslaví a Veselím začala vloni a skončila tento měsíc. Dvě koleje vedou po úseku 6,5 kilometru dlouhém. Práce odvedla společnost Eurovia CS a vyšly na 1,25 miliardy. Rozpracovány a před dokončením v letošním roce je další úsek, a to Veselí Horusice Ševětín.

My jsme vše viděli týden před zprovozněním, kdy se ještě pracovalo. Ale to hlavní již bylo: jedna kolej spojující Chotoviny a Sudoměřice. Na druhou vyjedou vlaky až v listopadu, kdy cestující čeká poslední nepřetržitá výluka. Závěrečnou tečku pak na jaře udělají dokončovací práce, rekultivace území a opravy poničených silnic.

Sedm kilometrů kolejí z celkových jedenácti vede v souběhu s původní tratí, pro zbylé kilometry si železnice našla novou stopou, což výrazně proměnilo tvář okolí. V podstatě už coby laik ani nepoznám, kudy původně vedly koleje i silnice do Sudoměřic.

Spojnice Tábora a Sudoměřic zahrnuje přes 250 stavebních objektů. Nejdříve zmizely celé plochy lesů, pak se před Sudoměřicemi začaly rýsovat portály tunelu a za Chotovinami nový most nad dálnicí. Pozorovatele uchvátí i estakáda, jež se klene nad údolím u Moravče. K nepoznání je stanice v Chotovinách i v Sudoměřicích. Ta po 150 letech přišla o status nádraží a místo něj Sudoměřice mají zastávku s nástupišti a podchodem.

Suchovod v tunelu

Co ztratily na významu, získaly Sudoměřice na atraktivnosti. Právě tady vyjede vlak z prvního jihočeského železničního tunelu. „U severního portálu jsme z toho důvodu vybudovali nádrž o objemu 112 kubíků vody pro hasiče," ukazuje Lumír Pyszko na gabionovou stěnu. Požár je pro tunel největší hrozbou a pro hasiče tvrdým oříškem.

„Proto je po celé délce tunelu natažené vodovodní potrubí, tak zvaný suchovod, do něhož se při zásahu pustí voda, a dále také hydranty pro připojení hadic," dodává průvodce.

Ozářený tubus tunelu má po stranách bezpečnostní výklenky a u každého na zdi tabulku s namalovanými šipkami s čísly. Při požáru v tunelu mají v zakouřeném prostoru důležitou úlohu: cestující informují, na kterou stranu je výhodnější běžet.

Mezi další zajímavosti na trati řadí šéf stavby i nový silniční most nad tratí, který řidiči spolu s obnovenou silnicí začnou používat na začátku října. Z výšky teď zatím vidí jen nedokončenou kolej. Původní silniční most zmizel.

A pak se před námi otevřel pohled na elegantní estakádu, jež nese vlak nad údolím potoka a na niž navazuje ocelový most nad dálnicí. Další unikátní kousek. V tuto chvíli patří k nejdelším železničním mostům v zemi. Estakáda i ocelový most zase jednoznačně k největším objektům, které se kdy na české železnici vybudovaly.

Nepřehlédnutelnou konstrukcí kolem trati jsou i protihlukové stěny, které chrání občany před hlukem. V celé délce lemují stanici v Chotovinách, zvuk pohlcují u Moravče a chrání i část Sudoměřic u Tábora.

V době největšího nasazení pracovalo na stavbě koridoru téměř pět stovek lidí.