Píše se 30. září roku 1363 a Anna z Lipé po smrti svého manžela musí řešit majetkové záležitosti. Záruku jí poskytovali její bratři. „…za 1500 kop pražských grošů, které mi dali věnem, a které jsem těmto svým bratrům dobrovolně a svobodně dala a připsala, budu až do konce života mít, užívat a vlastnit trvalý plat 30 kop stejných (sc. pražských) grošů ve vsi uvedených bratrů, která se nazývá Pořín, a také přilehlé vsi, tj. Soběnov, Bukovsko s lesy, které se jmenují Mikulovský a Jaroměřský, a vsi jménem Řípec a Sedlce …," píše Anna z Lipé v listině, jejíž originál je uložen v třeboňském archivu.

Tento dokument je pro Řípecké velmi cenný. Je totiž dokladem první zmínky o obci.
Anna z Lipé, rozená z Rožmberka, byla dcerou Petra I. z Rožmberka a jeho manželky Kateřiny. Jejími bratry byli Petr II., Jošt I., Oldřich I. a Jan I. z Rožmberka.

Významné letopočty

• 1548 – obec opět kupuje Petr Vok z Rožmberka
• 1620 – 8. listopadu propadl Řípec konfiskaci, „statky byly sebrány a královské komoře odevzdány."
• 1799 – občané si s povolením děkana Hartla z Dráchova zřídili v domě v čísle popisném 43 soukromou školu
• 1872 – na zahradě domu číslo 37 bylo nalezeno „7 liber staré váhy stříbrných peněz a jeden dukát ve šmelcovém pytlíku, po vyhoření toho domu" ; ve stejné roce byla postavena železniční trať Veselí nad Lužnicí – Praha
• 1886 – postavena železniční trať Veselí nad Lužnicí – Jindřichův Hradec
• 1925 – založen spolek divadelních ochotníků „Klicpera", první inscenaci amatérští herci sehráli 8 . listopadu a to Lešetínský kovář
• 1955 – založeno JZD, mělo 22 zemědělců a 227 hektarů ; ve stejném roce si obyvatelé čísla 88 pořídili první televizor v obci
• 1996 – obec zvítězila v soutěži Vesnice roku

A co současnost? V této době žije v obci kolem 326 obyvatel. Řípec se i letos účastnil 19. ročníku soutěže Vesnice roku. V krajském kole získala čestné uznání za spolupráci se zemědělským podnikem.
„K využití volného času máme k dispozici sportovní a dětské hřiště, tělocvičnu a vybavenou posilovnu ve víceúčelové budově obecního úřadu. Dále tu najdeme i knihovnu a nechybí nám ani kostel Nanebevzetí Panny Marie," uvedl kronikář Jaroslav Fišer.
Před sedmi lety získal Řípec dekret na znak a vlajku. Tvůrce návrhu obecních symbolů, heraldik Miroslav J. V. Pavlů, v nich spojil řípec, což je malý kopec, červenou pětilistou růži pánů z Rožmberka a královskou korunu a žezlo Panny Marii Nanebevzaté.

Jak se vám v Řípci žije?

Marie 
Petrtýlová

     

Mně se v Řípci žije dobře. Je to klidná a hezká vesnice a zábavu si tu najde každý. Například maminky s malými dětmi mohou jednou za týden chodit cvičit do místní tělocvičny. Nenudí se tu ani důchodci. Pro ně obec pravidelně na podzim připravuje setkání, kde si popovídají a třeba i zavzpomínají. No a pravidelně se v Řípci koná 8. března i oslava Mezinárodního dne žen.


Marie 
Tilmanová

     

Řípec je hezká a klidná obec a vůbec bych ji neměnila. Jsem tu spokojená. Líbí se mi, že se tady každoročně koná i několik pravidelných kulturních akcí, které se těší hojné návštěvě nejen místních obyvatel. Například Babské hody nebo Dětský karneval. V posledních letech se u nás opravily i sakrální stavby. Máme rekonstruovaný kostel, hospodu, kapličku i křížky kolem cest.

Miroslav Nosek

Já si na obci cením, jak se její vedení stará o rozvoj. Od té doby, co máme současného starostu Jindřicha Jedlinského, stali jsme se Vesnicí roku v roce 1996. Hodně se tady změnilo. Nejvíce asi to, že v obci stále přibývají nové rodinné domy a stěhují se sem mladí lidé, kteří zde pak mají děti a tím vlastně Řípec vzkvétá a mládne. Obec se kromě toho poctivě věnuje i péči o památky.