Jednou takovou pozornou čtenářkou je Božena Haškovcová z Haškovcovy Lhoty. „Ta rubrika vychází, co noviny existují, takže mi chybí stejně, jako by mi chyběl přehled o posledním rozloučení. Jsou to zavedené rubriky, na které jsme zvyklí. Chci vědět, komu v okolí se narodilo miminko," vysvětluje dlouholetá předplatitelka TD.

K pozastavení rubriky došlo po stížnosti jednoho tatínka, který zveřejnění vnímal jako porušení zákona na ochranu osobních údajů.
Ačkoli existuje zřejmě několik právních názorů na naplnění litery tohoto zákona, František Korbel, jenž spolupracoval na novele občanského zákoníku, se kloní k názoru stěžovatele. „Jakýkoli podobný údaj je údajem osobním a jméno a bydliště už vede k identifikaci osoby, proto doporučuji vyžádat si souhlas se zveřejněním od rodičů."

Souhlas maminek

Přesně tak bude porodnice postupovat, byť to sestřičkám přidělá práci. „Už od pondělí si od maminek necháváme souhlas podepsat. Než vám ale jméno do novin nadiktujeme, budeme muset nahlížet do každého chorobopisu. Rubrika ale ve všech okresních novinách vychází desítky let, tak vyjdeme vstříc rodičům i čtenářům," ujistila po dohodě s vedením nemocnice vrchní sestra Jana Nutilová.