Ražba 840 metrů dlouhého tunelu začala již loni v září. Ražen byl takzvanou novou rakouskou metodou, která spočívá v mechanickém rozpojování horniny a jejím následném jištění primárním ostěním, kterým se aktivují základní vlastnosti horninového masivu.

Tunel Mezno je delším ze dvou budovaných tunelů. Tím prvním byl tunel Deboreč, který byl slavnostně proražen letos v únoru.

„Čtvrtý koridor z Prahy na jih Čech je ukázkou toho, jak vypadá v praxi zrychlování na české železnici. Díky budování dlouhých přeložek s tunely a estakádami můžeme napřimovat koleje, což se pozitivně odráží ve zvyšování traťové rychlosti. Cesta vlakem z Prahy do Českých Budějovic tak potrvá méně než hodinu a půl,“ sdělil při slavnostní prorážce ministr dopravy a zároveň průmyslu a obchodu Karel Havlíček.

Generální ředitel Správy železnic Jiří Svoboda upozornil na fakt, že trať ze Sudoměřic do Votic bude po dokončení prací vedena téměř v celé své délce po přeložce. „Díky narovnání oblouků tak po ní budou moci vlaky jezdit v budoucnu i rychleji než 160 kilometrů za hodinu, což je v současnosti na české železnici maximální povolená rychlost “ slibuje ředitel.

Kromě dvou zmiňovaných tunelů přibude na dosud jednokolejném úseku druhá kolej a také nová železniční stanice Červený Újezd. Dokončení projektu se předpokládá na rok 2022. Trať bude také o dva kilometry kratší.

Tunel Mezno o 840 metrech je druhým vybudovaným tunelem v úseku Sudoměřice – Votice. Součástí modernizace je i tunel Deboreč, jehož ražbu stavbaři dokončili letos v únoru. Měří 660 metrů.

Celkové investiční náklady tvoří 6,7 miliardy korun bez DPH. Žádost o spolufinancování projektu je předložena Evropské komisi, nyní probíhá její hodnocení. V případě schválení na ni může přispět až částkou 3,9 miliardy korun.

Národní financování zajišťuje Státní fond dopravní infrastruktury.