Za tímto účelem domov připravil pro své klienty a návštěvníky příjemné odpoledne tematickými a zábavnými stanovišti - malováním kamenů, sázením květin nebo pečené brambory s chutnými dipy.

Domov sv. Linharta vznikl v roce 2011 s cílem stát se lokálním poskytovatelem sociálních služeb a vytvořit zázemí a podmínky pro kvalitnější život klientů s různými typy postižení. V současnosti provozuje ambulantní služby STD a terénní pečovatelskou službu. V roce 2017 byly registrovány služby sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby. Domov je zázemím pro klienty ze Strakonicka, Prachaticka, ale také Českobudějovicka.