Zbrusunová transformovna má i jako další stavby podobného typu zajistit stabilní a bezpečné dodávky energie ke konečným spotřebitelům. Jen loni E.DG investovala přes pět miliard do modernizace. Jak uvedl vedoucí výstavby vedení vysokého napětí Tomáš Žáček, táborská rozvodna zkvalitní dodávky proudu asi do 10 tisíců domácností v regionu a výrobních podniků, kteří tak nyní budou mít kvalitnější a bezpečnější distribuci proudu v běžném provozu i během kalamit.

„Současná rozvodna v Táboře byla především v zimě velmi zatížená, při nejčernějších scénářích by hrozily výpadky, tomu jsme výstavbou nové stanice chtěli předejít,“ vysvětlil Žáček.

Hudba budoucnosti

Rozvodna poslouží také jako záložní zdroj při výpadku jednoho z transformátorů a přispěje i ke snížení kapacitního proudu ve vedení 22 kilovoltů (kV). Stanice je umístěna na volném prostranství, vybavena dvěma transformátory 110/22kV o výkonu 25 megavolt ampere (MVA). Stavba se projektově připravovala od konce roku 2013.

Realizace se potom podle předsedy představenstva E.GD Pavla Čady uskutečnila v letech 2019 až 2021. „Fenoménem dnešní doby je decentralizace, každý má fotovoltaiku na střeše, vlastní kogenerační jednotky. Tímto způsobem se připravujeme na tuto dobu a v neposlední řadě i na elektromobilitu,“ popsal s tím, že to i součástí strategie do roku 2030.

Tato stavba má sloužit především zákazníkům. „Měl jsem tu možnost být jedním ze schvalovatelů táborského projektu, o to více mě těší, že byl dokončen a mohl jsem se zúčastnit slavnostního otevření,“ řekl Pavel Čada.

Poslouží stabilitě dodávek

Vladimír Vácha ze správy centrálních činností zmínil, že pro moderní přenosy energie je tento objekt nezastupitelný. „Stojí za to si takový objekt prohlédnout a uvědomit si, že bez něj by byly dodávky elektřiny velmi nestabilní,“ naznačil.

Ředitel dodavatelské firmy Omexom Václav Svoboda uvedl, že se podíleli na technologické realizaci objektu. „V době, kdy se tu zahajovali práce, v lokalitě rostla pšenice. Tu nahradilo takové krásné dílo,“ pochválil společné dílo.

Stavba rozvodny Tábor – Náchod za 140 milionů:
- 100 milionů výstavba objektu včetně technologie
- 33 milionů realizace přívodního 2,5 kilometrového vedení 110 kV
- 7 milionů úpravy vedení 22 kV a jeho zaústění

Podobných staveb má firma napříč republikou přes 90. Od roku 2018 je to třetí novostavba v pořadí. První vyrostla v Boršicích ve Zlínském kraji, druhá v jihočeské Kaplici.

Rozvoj chytrých sítí

Energetici investují i do chytrých sítí. Do roku 2025 plánují vynaložit na 31 miliard do zavádění nových technologií a digitalizace vůbec. Jak sdělil vedoucí investic společnosti E.DG Ladislav Mikuláš, meziročně rostou zejména investice do elektrických sítí. „V dalších letech očekáváme ještě vyšší nárůst. Chystáme se zaměřit na obnovu a rozšíření sítí vysokého i nízkého napětí včetně smart sítí pro podporu rozvoje obnovitelných zdrojů i elektromobility,“ upozornil Mikuláš.