Jak informoval vedoucí oddělení ochrany přírody a krajiny Městského úřadu Tábor Jiří Rozum, strom rozlomený v polovině už nelze zachránit. Vnitřní vada zůstala utajena i specialistům, kteří lípu prohlíželi a prováděli udržovací práce. „Lípa se bude muset pokácet, asi žádné jiné řešení bohužel nenajdeme,“ vysvětlil s tím, že tyto práce si zajistí vlastník zámku.

Zachovat torzo nemá smysl

Pokud by se snažil ponechat alespoň torzo, bylo by nevzhledné. „Nebylo by to esteticky hezké a nemělo by už ani minimální biologickou hodnotu,“ míní Jiří Rozum. A tak se obyvatelé budou muset s místní dominantou nejspíše nadobro rozloučit.

Noční výjezd jihočeských hasičů na pomoc do zasažených oblastí Moravy včetně techniky.
Jihočeši pomáhají Moravě po tornádu, řada jich odjížděla už v noci

Ošetření se uskutečnilo letos na jaře. „Kvalifikovaní arboristé pohybující se v koruně žádnou známku toho, že by bylo něco v nepořádku, nenašli. Dutina byla velmi dobře skrytá. Jsme rádi, že část stromu dopadla do volného prostoru a nic nepoškodila,“ konstatoval s tím, že šlo o štěstí, že nezasáhla komunikaci nebo zastávku MHD.

Záchrana nemožná

Nyní tak na Chýnovské ulici kolemjdoucí mohou vidět obrovskou dutinu a zbytky dřeva, možné seříznutí by připadalo v úvahu pouze nad rozvětvením. „Vznikly by však obrovské řezné rány a šlo by jen o dočasné řešení. Ani jako připomínka stromu by torzo nepůsobilo reprezentativně,“ poznamenal Rozum. "Toho stromu je opravdu škoda, ale zachránit se nedá," dodal zaměstnance odboru životního prostředí.

A tak zástupkyni vlastníka doporučili havarijní stav vyřešit celkovým dokácením. "Potom dojde zároveň ke zrušení památné hodnoty stromu a odstranění značky," uzavřel Jiří Rozum.

Lípa v Měšicích byla podle knihy Petra Klímy ze sezimovoústeckého odboru životního prostředí Památné stromy Táborska vyhlášena památným stromem 21. února 2004. Obvod kmene dosahoval až 630 centimetrů. Vysoká byla 23 metrů a odhadované stáří činilo před deseti lety 265 let. V té době byl strom hodnocen jako prosperující, perspektivní a zdravý, hojně kvetoucí, k prosychání větví docházelo pouze v přirozeném rozsahu.
Podle Klímy se traduje, že lípu velkolistou u měšického zámku zasadil v roce 1745 francouzský generál hrabě de Joyeus jako symbol obdivu k českému národu. Tuto informace poskytla bývalá spolumajitelka zámku baronka Stanislava Nádherná z Borotína akademickému malíři a profesorovi Josefovi Štajnochrovi, když se nechala portrétovat. V roce 2005 lípa zvítězila ve 3. ročníku ankety Táborský strom roku, kterou vyhlásilo Sdružení pro ochranu botanické zahrady v Táboře.