Jak prozradil ředitel muzea Jakub Smrčka, na začátku stavu nouze byli nuceni přijmout řadu opatření. „Do odvolání byly zavřeny všechny expozice, knihovny i výstavní prostory muzea,“ shrnul. Zrušeny byly také všechny akce pro veřejnost až do konce května. „Mezi ně patří výstava akademického malíře Teodora Buzu, otevření nové expozice v Bechyňské bráně, výstava Malovali Tábor, jarní koncert, přednášky, exkurze i Muzejní noc,“ vyjmenoval Jakub Smrčka.

MAJÍ HOMEOFFICE

Přestože konec vládních opatření je zatím v nedohlednu, všichni doufají, že některé prostory veřejnosti otevřou již na začátku léta. „Na tuto variantu budeme pochopitelně připraveni,“ podotkl.

Podle Jakuba Smrčky polovina zaměstnanců Husitského muzea pracuje z domova, eliminovali pracovní návštěvy a užívají ochranné i dezinfekční prostředky. „Zavřené muzeum však neznamená spící muzeum. Řadu činností lze vykonávat z domova přes internet, což se týká zejména katalogizace, skenování materiálu, vyřizování administrativy a podobně,“ upřesnil.

Podle jeho slov jsou připravovány různé publikace i nová expozice, provádí se také vědecký výzkum. „Snažíme se také vytvářet rozličné digitální příspěvky v duchu Muzeum online. Zájemcům o publikace nebo třeba jubilejní táborské karty zprostředkováváme pomocí zásilkového prodeje,“ popsal další činnost.

NOVÉ FILMY Z HISTORIE

Pro účely nové expozice v Bechyňské Bráně a věži Kotnov, která nese název Tábor – pevnost spravedlivých a královské město, vznikly tři dokumentární filmy táborského režiséra Jana Míky: Bronzová sekera, Proměny Tábora a Opevnění Tábora. „Protože nyní v dubnu expozici nemůžeme otevřít, nabídneme veřejnosti alespoň zhlédnutí těchto filmů na internetu,“ prozradil Jakub Smrčka s tím, že přístupné budou od soboty 18. dubna.

Činnost muzea jako instituce nespočívá pouze v provozu expozic, výstav a organizaci přednášek. „Musíme pracovat s předměty uloženými ve sbírce, tedy zejména dokumentovat, popisovat, upřesňovat katalogizaci zajišťovat restaurování a tak podobně. Kolegyně, které pracují ve stálých expozicích, se nyní intenzivně věnuji dokumentaci a digitalizaci,“ sdělil Jakub Smrčka. K muzeu patří také odborné knihovny. „Naše knihovnice pilně katalogizují a kontrolují stovky starých i nových záznamů,“ dodal.

| Video: Youtube

VÝSTAVA K VÝROČÍ MĚSTA

V Táboře dochází také ke stavební obnově Staré radnice a Husitské muzeum se připravuje na zprovoznění prohlídkového okruhu v gotickém sále a otevření výstavní síně.  „Již na konci prázdnin zde má započít instalace rozsáhlé jubilejní výstavy Tábor 600 let, která by měla být otevřena v rámci Táborských setkáních,“ zmínil další připravovaný projekt k výročí založení města.

| Video: Youtube

Jeho kolegové z muzea mají stále nové nápady. „Máme v zásobě mnoho zajímavých námětů. K novým výzvám patří virtuální prohlídky expozic a výstav, o čemž nyní intenzivně uvažujeme,“ doplnil s tím, že však musí počítat i se značným poklesem příjmů. „V letošním roce totiž přijdeme o většinu příjmů ze vstupného, a proto musíme být v plánování výdajů velmi opatrní,“ řekl.

| Video: Youtube

„Věřím, že se nám podaří realizovat i další nápady a náměty jako virtuální exkurzi do muzejní knihovny, která skrývá knižní poklady či další Sobotníky,“ láká návštěvníky stránek.

Závěrem připojil i přání. „Přeji nám všem, abychom veškerá nezbytná opatření nesli statečně, s nadhledem a nadějí, že až pominou, budeme si moci o to intenzivněji užít nejen čerstvě načepovaný tekutý chléb na otevřených zahrádkách hostinců, ale také bohatou nabídku kulturního života. Nynější odříkání třeba připomene řadě lidí, že je pro ně zajímavé třeba i muzeum,“ dodal na závěr Jakub Smrčka.

Všechny online aktivity mohou zájemci nalézt na webové stránce muzea v rubrice Muzeum online.

Videa jsou dostupná také na youtube či facebooku Husitského muzea. Historičky Lenka a Jitka Vandrovcovy připravily virtuální historické procházky.

| Video: Youtube

Vedoucí historického oddělení Husitského muzea Zdeněk Vybíral společně se Zdeňkem Prchlíkem, Václavem Prchlíkem a Jakubem Smrčkou natočili videopřednášku 600 let od příjezdu Jana Žižky na Tábor.

| Video: Youtube

Online je k dispozici také exteriérová výstava Tábor 1420-2020 pořádaná při příležitosti 600. výročí založení Tábora ve spolupráci města Tábora a Husitského muzea v Táboře.