„Například se málo ví, že Charita v lednu rozšířila své služby z jedné na sedm. MAS – Krajina srdce nově poskytuje pomoc lidem v tíživé situaci a to tak, že je možné bez jakéhokoli dokladu o prokázaní finanční nouze si dojít vybrat oblečení pro sebe i své blízké, nebo například potřeby pro děti školou povinné,“ uvedla koordinátorka Zdravého města Lenka Čeňková.

Své služby představila také Diakonie Rolnička, Domácí hospic Jordán a řada dalších. Patřila mezi ně i táborská pobočka SONS - Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých.

Týden sociálních služeb ČR pořádaný Asociací poskytovatelů sociálních služeb ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí se koná letos již počtrnácté. Týden sociálních služeb je obdobím prezentací, setkávání se a odborných diskuzí, hlavní cíl však zůstává stejný: akcentování a zviditelnění sociálních služeb jako přirozené a nutné součásti každé moderní společnosti.

"Lidé si na této akci mohli vyzkoušet chodit s bílou holí, prostřednictvím simulačních brýlí si vyzkoušet částečnou či úplnou slepotu. Seznamujeme také s Braillovým písmem a různými kompenzačními pomůckami," uvedla za SONS Hana Pospíchalová.

Soutěž v požárním útoku mladých hasičů z Táborska O pohár starostky obce Ústrašice se v sobotu 1. října konala již počtvrté.
Mladí hasiči z Táborska útočili navzdory větru a dešti v Ústrašicích už počtvrté

Na Táborsku je členy SONS kolem 90 lidí, pomoc pak využívá kolem 150 lidí.

Své služby představila také táborská Charita. "Prezentovali jsme všechny naše služby: občanskou poradnu, sociální poradenství pro lidi v krizi, noclehárnu a terénní program pro lidi bez domova či adiktologické služby. Nechyběl ani projekt Táborská stravenka či naše dobrovolnické centrum," uvedl její ředitel Miroslav Petrášek.

Zdroj: Deník/Jiří Dintar

Díky darům od lidí se na projekt Táborská stravenka za rok a půl od spuštění vybralo už zhruba 250 tisíc korun. Do pravidelných úklidů města se zapojila více než polovina táborských bezdomovců. Stálý tým pravidelně uklízejících tvoří kolem dvanácti lidí.

Cílem je obnovovat sociální a pracovní návyky lidí bez domova a tím jim usnadnit cestu k návratu do běžné společnosti. V rámci projektu už rok a půl uklízejí lidé bez domova ulice a zákoutí města Tábora.

Ilustrační foto.
Zloděj se vloupal do cukrářské výrobny v centru Tábora. Škoda je 70 tisíc

„Mám radost, že Táborská stravenka funguje a má smysl. Odměna je natolik motivační, že lidé bez domova, kteří se zapojili, zvládají dorazit na konkrétní termín úklidu a ve stavu vhodném pro výkon této činnosti. Dokonce jsou schopni pracovat od brzkých ranních hodin, třeba od páté hodiny ráno,“ uzavřel Miroslav Petrášek.

Na TGM nechyběla ani Liga proti rakovině, která přijela s putovní výstavou, kde veřejnost seznámila s prevencí nejen proti rakovině, ale i jiným civilizačním nemocem. Státní zdravotní ústav pak na místě prováděl základní tělesná měření - tlaku, BMI, cholesterolu a dalších.

Akce se konala v rámci Týdne sociálních služeb.