O jeho pozitivním testu dostala Nemocnice Tábor informaci v sobotu 28. března. Potom začalo tzv. trasování - zjišťování všech kontaktů, se kterými se lékař potkal, aby se mohly následně podrobit testování. Dle vyjádření ředitele nemocnice se za sobotu a neděli testu podrobilo na 158 lidí, především kolegové zdravotníci i pacienti.

UZAVŘELI AMBULANCI

Táborská nemocnice již v sobotu přistoupila k uzavření chirurgické ambulance. "Po dohodě se zdravotnickou záchrannou službou se odkláněli pacienti do okolních nemocnic. Zároveň se zmapoval pohyb onoho chirurga za posledních pět pracovních dní a dohledaly se kontakty jak s pacienty, tak i mezi personálem," dodal.

RIZIKOVÉ KONTAKTY NECHALI DOMA

Výsledky testů zainteresovaných 140 osob byly na nové onemocnění koronavirus negativní. "Přesto jsme vytipovali několik rizikových kontaktů z řad personálu, které necháváme doma do středy a testy u nich potom zopakujeme. Kontakty na ambulantní pacienty jsme předali krajské hygienické stanici, aby se s nimi spojila a dohodla se na dalších krocích," popsal další postup.

Veškeré prostory chirurgického oddělení i ambulance byly vydezinfikovány. Od úterý 31. března bude chirurgická ambulance i celé oddělení fungovat bez omezení.

OKAMŽITÁ REAKCE

Epidemiologové Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje situaci podle ředitelky Květoslavy Kotrbové okamžitě řešili a v průběhu víkendu zjišťovali a kontaktovali všechny osoby, tedy především zdravotnický personál a pacienty hospitalizované i ambulantní, s nimiž lékař přišel do kontaktu.

"Všechny dotčené osoby o situaci informovali a poučili je o dalším postupu. Lékař neměl příznaky onemocnění, odběr se u něj uskutečnil z preventivních důvodů, protože přišel do kontaktu s pacientem s příznaky. Tento pacient byl ve výsledku negativní," zmínila Květoslava Kotrbová.

LÉČÍ SE DOMA

Personál na pracovišti dle jejích slov používal předepsané ochranné prostředky a pomůcky, stejně tak pacienti, což minimalizuje riziko dalšího přenosu.
"Další pozitivní případy z okresu Tábor, potvrzené v průběhu víkendu, s tímto případem nemají epidemiologickou souvislost. Průběh onemocnění je u dotyčného lékaře podle našich dosavadních informací velmi mírný, je v domácí karanténě," uzavřela ředitelka krajské hygienické stanice.