Je žlutá a nejmenší. Šestatřicetikilometrová trasa selského baroka se připojila k dosavadním třem tematickým okruhům Greenways.

„Cílem projektu, který podpořila Nadace partnerství, je zviditelnit nejvýraznější, nejmalebnější a nejnákladnější zděnou lidovou architekturu jižních Čech, která se nachází severozápadně od Veselí nad Lužnicí,“ shrnula vedoucí veselského infocentra Marie Hadravová.

Jak se rozvíjela výroba pálených cihel, tak se začal ve dvacátých letech 19. století měnit charakter lidových staveb od tradičních roubenek ke zděným stavením. U těch venkovských se nejvýrazněji vytvářely štíty budov, které jim dominovaly nejen svými tvary, ale hlavně plastickou štukovou výzdobou.

„Tato díla vytvářeli obyčejní zedníci, kteří nedovedli kreslit plány, neznali stavitelské vzorníky a vše vytvářeli podle okamžité inspirace přímo na místě,“ líčí Hadravová.

Dva zedníci

Na podobě selského baroka veselských blat se podíleli především dva zedníci, Martin Paták a Jaromír Soch, kteří zde pracovali ve stejném období a ve vzájemné výtvarné závislosti, takže dnes lze jen těžko jejich díla od sebe odlišit.

Celý okruh vedoucí po osmi vesnicích měří asi 36 kilometrů. Z Veselí nad Lužnicí vyjedete přes obec Žíšov a lesem do Borkovic. První pamětihodnost, kterou tu potkáte, je smírčí kříž.

„Například v Záluží je možné vidět dobovou kovárnu, klasickou blatskou světnici, černou kuchyni i výrobu loutek,“ upozorňuje Hadravová.

Kromě lidové architektury, blatských krojů a tradice se mohou turisté na trase pokochat i jedinečnou blatskou faunou a flórou na šestapůlkilometrové naučné stezce Borkovická blata.

Projekt podpořila Nadace partnerství dotací ve výši 180 tisíc korun. Peníze byly použity na propagační materiál, zpracování projektu a samotné vyznačení trasy Greenway. Město Veselí se finančně spolupodílelo jednadvaceti tisíci korun.

„Vyznačením trasy Greenway selského baroka se rozšířila nabídka nejen pro návštěvníky města, ale i pro naše občany. A těch osm vesnic s krásnou a zachovalou lidovou architekturou si rozhodně takovou pozornost zaslouží,“ míní místostarosta Veselí Václav Matějů.

Greenways Praha – Vídeň je sítí stezek a tras pro cyklisty, pěší, jezdce na koních či vodáky. Páteří je dálková cyklotrasa, která prochází rozmanitými regiony mezi těmito dvěma evropskými metropolemi a spojuje místa přírodně, historicky a kulturně zajímavá a cenná. Na páteřní trasu navazují tématické okruhy: Greenway rožmberského dědictví, Greenway lichtenštejnského dědictví, Greenway řemesel a vyznání a od května také Greenway selského baroka.

Zajímavosti na trase

Blatské muzeum ve Veselí nad Lužnicí, náměstí.
Naučná stezka Borkovická blata, výchozí bod: parkoviště u provozu firmy Rašelina Soběslav, asi 2 km SV od Mažic.
Blatský dvůr, Borkovice čp. 105.
Jana Radostová - Keramika U Kočků, Sviny čp. 99.
Svinenský morový krchůvek, leží asi půl kilometru východně od obce Sviny a východně od odbočky ze silnice Veselí nad Lužnicí - Sviny na Kunratice.
Hospoda Na Kovárně v Mažicích.
Jezdecký oddíl Blaťák Mažice.
Jezdecký klub Dolli Zálší.
Celoroční hippoturistika, výcvikové hodiny pro začátečníky i pokročilé, vyjížďky do terénu blatskou přírodou.
Zakázkové rytectví zbraní a dekorativní rytecké práce, Zálší 72.
Národopisná expozice Blatská kovárna, Václav Vaněk, Záluží u Vlastiboře.