Protestovat proti supermarketu přišlo ve středu okolo třiceti lidí.
„Šlo o mylně interpretovanou informaci zřejmě jedním ze zaměstnanců města. Zastupitelstvo mělo teprve rozhodnout, kdy a jakým způsobem k veřejnému projednávání dojde,“ řekl včera starosta města Jaromír Novák.
Ale stalo se a občané vystoupili se svými argumenty proti zamýšlenému obchodně kulturnímu centru. Lidl se totiž snaží dostat na lukrativní prostranství vedle kulturního domu. Na oplátku nabízí peníze za získané pozemky ve výši, která by z většiny pokryla náklady na opravu kulturáku. Ten by se však musel vzdát své současné tváře a splynul by v jeden obchodně kulturní komplex.
„První otázku, kterou si měli zastupitelé položit, je, zda ve městě potřebujeme další market. Odpověď zní ne a tím by měla veškerá diskuze o Lid〜lu skončit,“ řekl na zasedání Miroslav Kohel z Veselí nad Lužnicí. Opoziční zastupitel Petr Hynek je stejného názoru. „Kupní síla ve Veselí není tak silná, aby uživila další supermarket,“ naznačil.
Vedení města se však odvolává na pohnutý osud kulturáku. „V současnosti třetina objektu zeje prázdnotou. Z fasády opadávají kachlíky. Kulturák potřebuje celkovou rekonstrukci a z evropských peněz to zatím nejde,“ argumentuje starosta Novák.
Na likvidaci zeleně i místních prodejců, ale i na fakt, že se stavba chystá do zátopové oblasti, upozorňoval Kohel ve svém přichystaném příspěvku, za který jej přítomní občané podpořili potleskem. „Ředitel německé centrály Klaus Gehring hlásá: Pro Lidl nikde neexistuje nasycený trh,“ uvedl příklad politiky Lidlu Kohel.

„Chtějí cíleně ničit, co v daném místě již funguje, válcovat místní prodejce,“ pokračuje Kohel.
„Kdo má dnes auto, jezdí nakupovat do řetězců, protože místní obchodníci mají až o dvacet procent vyšší ceny, a to nejvíce postihuje důchodce,“ oponuje Novák.
Tak jako tak ale podle Kohela není na vytypovaném území žádná stavba možná. „O povodni v roce 2002 a šest tudy tekl vodní příval až v metrové výši. Jakákoliv výstavba v tomto prostoru by zhoršila situaci v celém městě,“ upozornil.
Podle slov starosty však voda při povodních 2002 dosahovala na prostranství před kulturním domem do 20 centimetrů, o čtyři roky později se sem ani nedostala.
Stavba by však Veselské připravila o 53 vzrostlých stromů. „Součástí povolení kácení stromů je i povinnost náhradní výsadby. Ošetřit můžeme i to, aby vysazené stromy na místě vydržely, nebo byly opět vysazeny v případě úhynu“ obhajoval projekt starosta.
Kulturák totiž vyrostl na navážce odpadu a štěrkové náplavy. „Každá výsadba je velmi svízelná, stromy rostou pomalu a obtížně se udržují, i mladé zde odumírají,“ zdůraznil Kohel.
Jak to nakonec dopadne je zatím ve hvězdách. Město však má jasnou představu o dalším postupu. „S Lidlem navrhovanou cenou jsme nesouhlasili. Za pozemky nám nabídli dvacet pět milionů, zatímco my požadovali třicet. Současné vizualizaci jsme dále vytkli stále velký počet parkovacích míst a absenci protipovodňové studie,“ konstatoval Novák.
Až řetězec předloží novou verzi, přijde čas na její projednání s veřejností. To je předběžně plánováno na leden příštího roku. O osudu Lidlu ve městě pak budou rozhodovat sami občané. „Preferoval bych formu referenda. Pokud se ho nepodaří prosadit, využijeme anketní lístky,“ uzavřel starosta.