I maďarské turistické letovisko Tokaj se potýká s emisemi či s hustou dopravou. O tom se přesvědčilo dvacet studentů veselské ekologické školy, kteří se společně s mladými Poláky, Rakušany a Maďary zúčastnili mezinárodního ekologického projektu s názvem Zatěžování životního prostředí.

„Naši studenti byli začleněni do šesti skupin, které plnily úkoly. S ostatními žáky z ekologických škol z Polska, Maďarska a Rakouska museli komunikovat v angličtině a své výsledky nakonec shrnout do prezentace, kterou předvedli minulý týden na závěrečné konferenci v Tokaji,“ přiblížil ředitel SOŠ pro ochranu a tvorbu životního prostředí Ladislav Honsa.

Od začátku školního roku se studenti seznamovali s tématem i teoretickými podklady a učili se zacházet s měřicími přístroji. Týden na přelomu května a června už patřil samotnému měření.
„Naše skupina měřila hustotu silniční dopravy v Tokaji. Stáli jsme u silnice a počítali auta. Vysledovali jsme, že město je poměrně zatíženo, a to zejména zahraniční nákladní dopravou,“ podělila se o své poznatky studentka přírodovědného lycea Lenka Miklíková.
Výsledky měření odhalily, že město turismu a dobrého vína se s výjimkou centra, kterému dominuje pěší zóna, potýká s problémy s hustou dopravou a s ní souvisejícími emisemi a hlukovým zatížením. Na druhé straně kvalita vody v protékajících řekách Bodrog a Tisza je dobrá až na vysokou kalnost, kterou způsobily dlouhotrvající deště.

Málo kontejnerů

„Odpadové hospodářství funguje v Maďarsku podobně jako u nás. Jen mě překvapuje, že například četnost umístění nádob na tříděný odpad tu není tak vysoká jako u nás,“ podotknul ředitel.
Závěrečnou konferenci, na kterou se dostavil také veselský starosta Jaromír Novák, obohatily jednotlivé školy kulturním programem zaměřeným na národní tematiku.

„Připravili jsme si divadelní hru o Jakubovi Krčínovi, protože tato postava úzce souvisí s jižními Čechy. V předmluvě jsme se zaměřili i na povodně, což je téma, které je nyní aktuální pro celou Evropu. Napsala jsem text v češtině a kolega angličtinář ho přeložil,“ prozradila Jana Šašková, učitelka odborných předmětů, která už po čtyři léta vede na veselské škole divadelní kroužek. Veselští diváci o hru o Krčínovi nepřijdou. V češtině ji studenti předvedou na letošních Veselských slavnostech.

Jednu z hlavních rolí si zahrála také Lenka Miklíková. „Bylo dost obtížné naučit se text v angličtině. To mi dělalo značné problémy,“ přiznala studentka. Zážitky na Maďarsko si ale stejně jako její spolužáci přivezla jen ty nejlepší. „Tokaj je opravdu moc hezké město.“