Radnice získala dotaci ze Státního fondu podpory investic ministerstva pro místní rozvoj na část druhé etapy regenerace sídliště U Zastávky. Celý projekt je kalkulován na 18 milionů korun a dotace bude poskytnuta v plné výši 6 milionů korun. Rekonstrukce se bude týkat parkoviště jih (mezi Tescem a mateřskou školou), parkoviště sever (v severním vnitrobloku) a dále budou doplněny a opraveny chodníky, veřejné osvětlení, in-line dráha a herní prvky pro děti. Parkoviště budou vybudována z drenážní dlažby, která umožnuje vsakování velkého množství srážkové vody a podporuje, dnes velmi aktuální, zadržování vody v krajině.

Jak sdělil starosta města Vít Rada: „Po dvou letech neúspěšného žádání o dotaci jsme do projektu doplnili množství zeleně, dřevin a herních prvků. To bylo pravděpodobně tím klíčovým rozhodnutím.“ Projektant Martin Jirovský obohatil projekt o řadu dřevin, které jsou vhodné k výsadbě na parkovištích a v centru sídliště. Mezi zajímavé patří například liliovník tulipánokvětý s okouzlujícími velkými žlutooranžovými květy.

Město zatím ještě čeká na oficiální rozhodnutí a výzvu k podpisu smlouvy o poskytnutí dotace, ale již nyní připravuje vyčlenění peněz na realizaci do rozpočtu. „Ihned poté spustíme veřejnou zakázku na výběr zhotovitele. Stavět by se mělo začít ještě letos parkovištěm jih a příští rok se stavba dokončí parkovištěm sever, herními prvky a in-line dráhou pro děti,“ říká starosta, který dále prozradil, že na sídlišti by také mohl být umístěn Škodův sloup, jenž architektonicky skvěle zapadá do panelové zástavby. Jde o dílo známého veselského výtvarníka Antonína Škody, které v minulosti stálo na Blatském sídlišti.

V rámci této veřejné zakázky budou také doplněny a opraveny chodníky v blízkosti parkovišť, nainstalováno úsporné veřejné osvětlení a mobiliář, jako jsou lavičky a odpadkové koše. V příštích letech čekají veselskou radnici ještě další etapy regenerace tohoto nejstaršího sídliště ve městě.

Lenka Horejsková