V jeho rámci prezentovali úpravu třídy Československé armády a nábřeží v Plané nad Lužnicí. Dále představili úpravu nábřeží v Písku.

Druhá část workshopu byla zaměřena na práci nad mapou, kde s obyvateli vytvořili mentální mapu města a vyznačili palčivá místa, které mají potenciál pro rozvoj či vyžadují menší či větší zásah. Hledali a analyzovali také rozvojové lokality města. Diskuze upozornila na téma špatné dopravy na kole po městě, lidé prosazovali také více zeleně v ulicích, scházela jim možnost přístupu k vodě například pomocí náplavky s promenádou. Dále místní kritizovali nedodržování uliční čáry v dostavbách proluk, velké téma bylo také možné propojení parků s případnou úpravou koncepce zeleně.

Workshop probíhal více než tři hodiny a jeho závěry a náměty obyvatel se chystají organizátoři prezentovat starostovi města a odboru rozvoje.