Stará radnice je nemovitou kulturní památkou pocházející ze 16. století a do 80 let. minulého století sloužila jako radnice, pivovar a později jako kulturně společenské zařízení. Nyní, po více než 40 letech chátrání, bude mít Veselí nad Lužnicí možnost tento rozsáhlý objekt využít.

Dlouho byla problémem navrhovaná cena. Vzhledem k vynaloženým nákladům do objektu, které činily 24 milionů, požadoval vlastník Radmil Konvalinka minimálně 20 milionů korun. To však zastupitelé v roce 2019 odmítli. Podle tehdejšího znaleckého posudku totiž činila cena budovy pouze osm milionů korun.

Další jednání starosty Víta Rady s vlastníkem budovy byla obnovena loni s tím, že město bude mít předkupní právo do konce roku 2022. V opačném případě objekt postoupí jiným zájemcům, kteří byli ochotni akceptovat cenu vystavenou na stránkách realitní kanceláře ve výši 27 milionů.

Na posledním loňském zasedání se však 16 z 18 přítomných zastupitelů rozhodlo záměr nákupu radnice schválit.

„Využití radnice může být velice rozmanité a bude odpovídat aktuálním potřebám města. Přední část nabízí reprezentativní prostory, střední a zadní část pak byty, či prostory pro dům dětí a mládeže, denní stacionář, sociální služby nebo může posloužit pro rozšíření střední školy ekologicko-potravinářské,“ uvedl Vít Rada a dodal, že přední část se nabízí jako vhodný prostor pro pořádání výstav či fungování infocentra.

„Naše obřadní síň vybudovaná v 90. letech minulého století neodpovídá standardům dnešní doby a rádi bychom nabídli občanům pro slavnostní obřady a společenské události důstojnější prostory,“ dodala vedoucí organizačního odboru městského úřadu Jitka Bartošková.

Infocentrum, galerie, knihovna či archiv tak jsou nejčastěji skloňované náměty pro využití přední části radnice. Kromě rozšíření střední školy se nabízí také možnost využít střední a zadní část radnice pro přesunutí domu dětí a mládeže, což by pomohlo navýšit kapacitu v místních mateřských školkách.

Náklady na rekonstrukci objektu se odhadují na 80 až 120 milionů. Město Veselí nad Lužnicí má v rozpočtu roční příjmy 170 milionů, rekonstrukce bude proto probíhat po etapách a zároveň bude město hledat ke spolufinancování partnera a dotační tituly.