„Dokud jsem chodila pěšky sama nebo jezdila autem, vůbec jsem si neuvědomovala, co je to za problém. S kočárkem už to vnímáte úplně jinak. A to ani nemluvím o tom, s jakými potížemi se po některých částech Veselí musí potýkat vozíčkáři,“ upozornila Monika Matějková.
V některých veselských lokalitách nejsou podmínky pro přecházení ideální a radnice si je tohoto problému vědoma.
„Podněty našich občanů shromažďujeme a na jejich základě nyní provádíme monitoring, kterých částí Veselí se to konkrétně týká,“ reagoval místostarosta Václav Matějů.
Většina problémových míst vznikla vyznačením nových přechodů pro chodce na frekventovaných místech hlavní ulice. U toho ale zůstalo a stavební úpravy, které by zaručovaly bezbariérový nájezd na chodníky, se u nich už nekonaly. „Obrubníky už ale bohužel zůstaly tak, jak byly předtím. Chystáme se s tím něco dělat už v příštím roce,“ připustil Matějů.


Tepna bolí nejvíc
Nápravy by se Veselští měli dočkat i v rámci plánovaných rekonstrukcí některých ulic. Ta U Přejezdu se předvedla v novém už počátkem října. „Na komunikaci je i nově zhotovený přechod, a ten již samozřejmě odpovídá požadavkům na zajištění bezpečnosti chodců se vším všudy,“ zhodnotil Matějů.
Občany ale daleko víc pálí to, co je nejvíc na očích. „Mám pocit, že se opravují jen boční ulice. Zajímalo by mě, kdy se dostane na naši hlavní tepnu, ulici Čs. armády. Vždyť právě po ní chodí nejvíce lidí. Na druhou stranu je mi jasné, že na ni bude asi třeba daleko více peněz,“ zhodnotila Monika Matějková.
Na hlavní ulici se také dostane. „Výhledově počítáme i s rekonstrukcí ulice Čs. armády, ale momentálně jsme dali přednost komunikacím, které byly v daleko horším stavu, než je ta hlavní,“ vysvětlil Matějů.
V příštím roce už vedení zadá zpracování projektové dokumentace, která by měla obsahovat i zřízení jízdních pruhů pro cyklisty. „Ještě letos tu vyměníme zastaralé sloupy veřejného osvětlení,“ informoval místostarosta.
Bariéry ve městě chce ale radnice řešit stůj co stůj. „Stavební úpravy vedoucí k zajištění bezbariérovosti všech přechodů pro chodce budeme řešit s ostatními vlastníky dotčených komunikací,“ prozradil plány radnice místostarosta.