Komise dopravy a obchodu rady města projednala návrh na vytvoření jízdních řádů dálkových autobusů, které by mohly sloužit jako náhrada městské hromadné dopravy. Václav Průcha, předseda komise, si úkol vytvořit přehled stávajících dálkových spojů, vzal na sebe. Na základě tohoto přehledu linek, které zastavují na městských zastávkách, pak vytvořil aktuální jízdní řád.

Díky všem dopravcům, kteří přes Veselí jezdí, se tak lidé mohou přepravit po celém městě. Například od Madety až do nedalekých Horusic, které k Veselí patří.

Sestavené jízdní řády si lze stáhnout z webových stránek města.