Město na dvou řekách v současné době žije realizací i přípravami řady rekonstrukcí, úprav či nových projektů. Do té nejvýraznější se pustí v příštím roce, kdy ve Veselí nad Lužnicí vyroste nový přestupní terminál veřejné dopravy. Jeho vybudování se postará o modernizaci současného autobusového stanoviště a zároveň ho spolu s vlakovým nádražím propojí s novým parkovištěm pro cestující. To má plánovanou kapacitu 52 míst.

Celková cena projektu včetně přípravných a projektových prací je stanovena na 24 miliónů korun. Většinovou část této investice, přesněji 21,5 miliónu korun, pokryje dotace z prostředků Evropské unie z programu IROP, o kterou si Veselští úspěšně zažádali. Zbylé prostředky vyčlení město ze svého rozpočtu.

Ledy kolem nového přestupního terminálu by se měly pohnout už v zimě, což potvrzuje starosta Veselí nad Lužnicí Ladislav Sýkora. „Nejpozději přes zimu chceme vysoutěžit zhotovitele akce. S vlastními pracemi bychom rádi začali hned na jaře, tak abychom stihli terminál zprovoznit do konce příštího kalendářního roku,“ prohlásil první muž veselské radnice.

Veselí nad Lužnicí má na dopravní mapě České republiky výraznou pozici, a to především díky tomu, že je významným železničním uzlem mezi Prahou a dalšími koridory. Proto také potřebuje pro cestující, kteří ve Veselí přestupují, odpovídající zázemí.

„Cestujících u nás samozřejmě ubývat nebude a je nutné se o ně postarat,“ říká s úsměvem starosta města Ladislav Sýkora. „Díky novému terminálu pro ně získáme odpovídající a kapacitně dostačující zázemí, kde naleznou všechno potřebné. Zastřešená stanoviště, malé čekárny, zřejmě i nějaký kiosek a další záležitosti. Zachovaná zůstane točna pro autobusy, a to se čtyřmi moderními zastávkami,“ doplňuje.

Jak už byl avizováno, v novém dopravním areálu vznikne i parkovací plocha s 52 místy. Poslouží především cestujícím, ale nejedná se o speciálně vyhrazená stání. „Využít parkoviště občané mohou, ale nemyslím si, že je pro ně parkování v této oblasti problém. Ten vzniká přímo před nádražím, a to hlavně v době, kdy jsou výluky nebo dopravní špičky. To nám působí potíže, které nová plocha vyřeší,“ upřesnil Ladislav Sýkora.