Vyrovnají je z rezerv minulých let, chystají se totiž na celou řadu nových investičních akcí.

Rozpočet pro letošek schválili veselští zastupitelé schodkový. Výdaje činí necelých 215 milionů, příjmy 129 milionů. Rozdíl tak vychází přibližně 85 milionů.

Loňský rok označil starosta Ladislav Sýkora za vydařený. „Vypíchl bych například to, že se podařilo zrealizovat další etapy revitalizace a regenerace panelových sídlišť. Kompletně jsme dokončili práce na Blatském sídlišti,“ uvedl starosta.

Za další úspěch označil dokončení celkové rekonstrukce Riegrovy ulice. „V délce téměř čtyř stovek metrů jsme opravili vše, co bylo třeba,“ sdělil.

Jednalo se především o rekonstrukci kanalizace a vodovodního řadu, osvětlení a chodníků.

Kromě opravy vodovodního řadu se Veselští pustili také do změn ve vytápění města.
„Na horním sídlišti jsme vyměnili starý uhelný kotel za nový plynový,“ sdělil starosta. Na regeneraci panelových sídlišť přitom město získalo dvě dotace po čtyřech milionech korun.

Díky dotacím také 300 domácností získalo nové kompostéry, jež město mezi občany rozdalo.

ZÁZEMÍ PRO SPORTOVCE
Rozpracovanou mají Veselští rekonstrukci areálu sportovní zázemí u zimního stadionu, na jejíž dokončení by mělo dojít už na jaře a stejně tak by měla být dokončena přestavba bývalé základní školy v Horusicích na mateřskou školu.
Horusice se loni také konečně dočkaly nové čističky odpadních vod a části kanalizace. „Až dosud tam zcela chyběla,“ upřesnil starosta.

ZÍSKALI 100 MILIONŮ
Ladislav Sýkora vyzdvihl úspěšnost v získávání dotací. „Za poslední čtyři roky jsme na dotacích získali více než sto milionů korun,“ netají radost. Většinu peněz již proinvestovali, na zbytek by mělo dojít během letošního roku.

Půjde například o opravu dvoukilometrového úseku chodníku na třídě ČSA, na nějž padne kolem patnácti milionů. Na své si přijdou i školáci, na obou základních školách získají několik nových učeben.

NELENÍ ANI V BECHYNI
Také v Bechyni schválili na sklonku minulého roku zastupitelé schodkový rozpočet, propad činí necelých 28 milionů. Schodek vyrovnali zapojením rezervy z minulých let. Výdaje čítají kolem 195 milionů, příjmy pak kolem 167 milionů.

Jak uvedl starosta Pavel Houdek, před sebou mají řadu investičních akcí. Patří mezi ně například dokončení rekonstrukce sídliště 9. května.

„Půjde už o poslední etapu prací,“ upřesnil starosta. Dále se chystají opravit komunikaci v ulici Za Trubným a navážou opravou kanalizace, chodníků a veřejného osvětlení. Dojde i na opravu teplovodu na sídlišti Obránců míru.

„Letos jsme zde měli kolem sedmi havárek a chceme tomu do budoucna předejít,“ vysvětlil starosta. Na intenzifikaci čističky odpadních vod se podařilo městu získat dotaci v přibližné výši 32 milionů.

Starosta dále vyzdvihl, že se loni začalo s postupnými opravami domů na sídlišti Na Libuši.

Změny postihly i bývalý domov seniorů. Už 2. ledna se do něj přesunuli tři úředníci bytového hospodářství. Nyní pokračují úpravy budoucí služebny městské policie, která poté uvolní prostory bývalého domu služeb.

O zadní trakt bývalého domova seniorů má zájem Dům svaté Anežky z Týna nad Vltavou.