O pár let později zanikla, když z ní ministr Jaromír Drábek udělal povinnost, což se nelíbilo Ústavnímu soudu. Nyní se vrací k původnímu modelu dobrovolné aktivity. Změnu ve výši dávky lidé poznají poprvé od srpna. Projeví se totiž již platná novela, jež se dotýká příjemců dávky na živobytí. O část peněz mohou přijít, nebo si naopak polepšit. Ředitel táborského úřadu práce Pavel Kaczor vysvětluje, že smyslem je motivace.

„Principem novely je vrátit dlouhodobě nezaměstnané do běžného života. Umožnit jim oživení nebo získání pracovních návyků, a tím pádem jim usnadnit vstup – návrat na trh práce,“ říká s důrazem, že tíha rozhodnutí leží na každém jednotlivci.

Každému dlouhodobě nezaměstnanému se dávka v hmotné nouze sníží, pokud v měsíci neodpracuje 20 hodin. Ze současného životního minima 3410 korun mu klesne na existenční minimum 2200 korun. „Pokud ale projeví aktivitu, výše příspěvku může vzrůst o 605 korun, tedy na 4015 korun,“ naznačil ředitel Pavel Kaczor. K polepšení si stačí, když příjemce ve veřejné službě odpracuje alespoň 30 hodin měsíčně.

Krácení výplaty se nemusejí obávat lidé, kteří jsou zapojeni například do rekvalifikací nebo jiného projektu ÚP. Projevovat novou aktivitu nemusejí ani příjemci dávky starší 68 let, invalidů 2. a 3. stupně nebo osob pobírajících příspěvek na péči ve II. až IV. stupni a osob o ně pečujících a další skupiny lidí, u niž existuje důvodná překážka.

Prací ve veřejné službě se rozumí například činnost v neziskovém sektoru, v oblasti sociální péče, administrativě nebo výpomoc při organizování sportovních a kulturních akcí.

Hledat lidé mohou také u obecních úřadů. „Bude to znamenat jistý tlak i na úřady, proto jsme již o zřízení míst hovořili s jednateli městských společností,“ potvrdila místostarostka Olga Bastlová. Podle soběslavského místostarosty Vladimíra Drachovského se pro zájemce uplatnění najde.

„Uplatnit by se určitě mohli například při úklidu města. Museli by však být dostatečně motivovaní, ne všechny zkušenosti, které jsme měli s různými sociálně aktivizačními programy, byly dobré,“ uvedl.

V Mladé Vožici si podle starosty Jaroslava Větrovského na pracovníky, kteří byli vždy zařazeni k technickým službám, nemají důvod stěžovat. "Se všemi lidmi, ať jsme je měli v rámci veřejně prospěšných prací či veřejné služby, jsme byli spokojení. Oba tyto instrumenty pokládám za velmi přínosné a prospěšné," sdělil starosta a senátor Jaroslav Větrovský.

Ředitel táborského komunitního centra Cheiron T Roman Varga se na využití nové možnosti veřejné služby už chystá. "Nyní by k nám měly nastoupit dvě pracovnice. V rámci veřejné služby budou zajišťovat úklid na dvou pracovištích naší organizace," potvrdil.

Pavel Kaczor upřesnil, že před rozhodnutím nyní stojí zhruba sto lidí z úřadu práce. „Na Táborsku je ze strany organizátorů o veřejnou službu značný zájem. Smlouvu máme uzavřenou smlouvu s desítkou zdejších organizátorů na zhruba 70 míst a další postupně přibývají. Na VS nám dosud nastoupilo jedenáct klientů a průběžně projevují zájem i další,“ dodal.