Město Veselí při prodeji kina nepochybilo. Tak zněl verdikt ministerstva vnitra, které se prodejem biografu zabývalo na základě anonymního udání.

„Z našeho šetření vyplývá, že záměr prodeje kina byl odsouhlasen zastupitelstvem a řádně vyvěšen na úřední desce. O samotném prodeji se hlasovalo po jménech na zasedání zastupitelstva 18. března a dvanáct zastupitelů z dvaceti hlasovalo pro,“ konstatovala vedoucí odboru dozoru a kontroly veřejné správy Marie Kostruhová.

V zápise z jednání zastupitelstva je široce popsána diskuze k tomuto bodu. Zájem o koupi projevil Stanislav Absolon, který nabídl cenu 800 tisíc korun a představil svůj podnikatelský záměr. Prodejní cena byla stanovena na základě nabídky jediného zájemce.

„Ze zákona vyplývá, že stanovení nižší prodejní ceny než je cena v místě obvyklá, musí být vždy odůvodnitelné a odchylku od obvyklé ceny je vždy třeba ospravedlnit relevantními a objektivními důvody,“ upozornila Kostruhová. Ministerstvo připustilo jako dostatečný důvod pro nižší prodejní cenu podmínku města pro kupujícího promítat v kině minimálně 20 představení ročně. Dalším relevantním důvodem je stanovení předkupního práva po dobu pěti let pro město.

Kdo však ve vyšetřování i nadále pokračuje, je policie.

„Z našeho pohledu ještě zbývá dokončit úkoly, které byly v kauze stanoveny. Musíme ještě získat podání vysvětlení některých účastníků ale i odborných znalců. Vzhledem k době dovolených, se to ještě nepodařilo. Předpokládám, že do konce měsíce bychom mohli mít šetření kompletní,“ shrnul mluvčí táborských policistů Miroslav Doubek.

Policie totiž musí zjistit, zda nedošlo k pochybení jednotlivců, jestli nebyl někdo vydírán nebo zastrašován a podobně.

„Dosavadní získané podklady nevedly k tomu, aby policie zahájila trestní řízení, ale nadále pokračuje prověřování,“ doplnil Doubek.

Jak uvedl starosta Veselí nad Lužnicí Jaromír Novák, stanovisko ministerstva vnitra ho těší, ale pouze potvrzuje jeho přesvědčení, že město postupovalo při prodeji kina v souladu se zákonem.

Podpisu smlouvy s novým majitelem ale stále ještě brání problém s malým pozemkem pod budovou kina, který jak se ukázalo, není ve vlastnictví města.
„Stále se nám ještě nepodařilo dohodnout se s jeho majitelem. Jedná se sice o malý pozemek, ale jednání jsou složitá,“ shrnul Novák.

Prodej kina odsouhlasilo veselské zastupitelstvo na svém prosincovém zasedání poté, co se ho předchozí rok snažilo město nejdříve pronajmout. Zájemce o pronájem však od smlouvy z osobních důvodů odstoupil. Na kino město doplácí ročně 600 tisíc korun