Jak starosta Jiří Fišer upřesnil, z připravované speciální sekce na webové stránce města každý získá přehled o všech připravovaných zakázkách nad tři miliony, a to již v době, kdy jsou ve fázi přípravy a je čas na změny a diskuzi.
„Zařazovat sem nebudeme stavby, které vůbec neovlivní veřejný prostor, to znamená například budování kanalizace. Na každé kartě k zakázce bude i odkaz na pracovníka, kterého se bude možné na něco zeptat,“ dodává Jiří Fišer.

Přečtěte si také: Tábor podpoří vlastníky památek

U malých zakázek se počítá jen se zveřejněním průvodní karty, u staveb nad 20 milionů se radní dohodli, že ji musí provázet vyjádření tří odborů. Ve většině případů zřejmě půjde o odbor rozvoje, dopravy nebo životního prostředí.
Stavby, u nichž rozpočet přesáhne hranici 40 milionů, již budou navíc podléhat povinnosti veřejné prezentace formou výstavy a diskuze.

Pokud se ze strany obyvatel bude očekávat větší zájem, jako nyní o rekonstrukci bazénu a haly na stadionu Míru, pozve je radnice do sálu kina, v opačném případě si vystačí se zasedačkou na matrice.

Novinka má předejít stížnostem občanů, že nejsou o dění ve svém okolí včas informováni. Kasu města nijak nezatíží.