Dokonce i odborníci na český jazyk přiznávají, že je někdy těžké bez místní znalosti rozpoznat, kde název začíná a kde by tedy už mělo stát velké písmeno.

Anna Černá z oddělení jazykové kultury Ústavu pro český jazyk Akademie věd ČR jako příklad uvedla Severní Ameriku. Kdo neví, že tak se oficiálně nazývá jeden z kontinentů, může se domnívat, že jde pouze o lokalizaci Ameriky na sever.


Velké nebo malé?

A můžeme pokračovat i místními názvy. Velký zmatek například do pravopisu vneslo sídliště Nad Lužnicí. Sídliště jsme brali jako všeobecné slovo, stejně jako ulici nebo náměstí.

Ale ouha. Táborská radnice si na konci minulého roku nechala své názvy posoudit odborníky, aby do psaní názvů vnesla řád.

Tajemník úřadu Lubomír Šrámek pak redakcím rozeslal výstup Českého úřadu zeměměřičského a katastrálního a posouzení pravopisu názvů, které vypracoval Ústav pro jazyk český AV ČR.

A ten mimo jiné řekl: Pražské sídliště pište s velkými písmeny. Tedy Pražské Sídliště a stejně postupujte i v dalších obdobných místních názvech – Náchodské Sídliště, Staré Město, Nové Město.

Přitom nejde o žádnou novinku v pravopisu.

„U pojmenování tohoto typu záleží, zda u sídliště jde o městskou čtvrť. Pokud ano, pak se skutečně píší obě velká písmena, podobně jako v Praze Jižní Město nebo Stará Strana. Novinka to tedy není, jakmile je slovo sídliště či předměstí součástí pojmenování, píší se s velkým písmenem. U sídlišť je trochu nepříjemné, když tímto slovem označení začíná, pak není zcela jasné, zda je či není součástí názvu,“ vysvětluje Černá a jako příklad uvedla pražské Sídliště Míru a sídliště Jižní Město. Jak se zorientovat?


To už je nutné sledovat i jmenné pády. Pokud je sídliště součástí názvu, následuje po něm jeho označení ve druhém pádu – Sídliště Míru. Když není, následuje první pád – sídliště Jižní Město.

U táborského sídliště Nad Lužnicí se sice táborská radnice rozhodla, že bude i ve slově sídliště psát velké S, ale Anna Černá by v tomto případě očekávala spíše malé.

„Nelze ovšem vyloučit, že někdo tuto městskou část pojmenoval Sídliště Nad Lužnicí. To by ale mělo vědět vaše město, když mu přidělovalo název,“ říká s tím, že u velkých písmen v názvech je málokdy odpověď jednoznačná.

„Bohužel, velká písmena se často opírají o věcné znalosti, takže pokud situaci neznáme, mnohdy nedokážeme rozlišit, kdy jde o jméno.“

V táborském seznamu čteme i další místní názvy, u nichž si úřad zavedl jednotná pravidla. Až k vám z radnice dorazí nějaké sdělení, může v něm stát: Maredův Vrch, Průmyslový Obvod, Klokotská alej, Jordánský vodopád nebo také Kancelář starosty, Odbor dopravy a podobně s velkým O i další odbory.

Záleží na úřadu

U odborů ale pravidla striktně neurčují velké písmeno. Do roku 1993 se měla psát s malým písmenem, ale podle Černé se to často nedodržovalo. Proto se od tohoto roku připouští i velké.

„Pak je vhodné, aby si instituce své odbory nazvala jednotně a rozhodla se, jak je bude psát. Neznamená to ale, že to tak budou mít všechna města.“
A teď jak z toho ven. V redakci Táborského deníku přistoupíme na správné psaní místních názvů, již tedy nebudeme používat Staré město, ale přejdeme ke Starému Městu. Na druhou stranu slovo odbor ponecháme s malým písmenem, a to i s ohledem na další města v okrese, která si takové pravidlo nezavedla.

Nadále však platí psaní malých písmen u „stavební úřad, úřad práce či základní škola. Pokud není přesně určené místo, kde se nachází.