Výsadba v říjnu Podle sdělení Jana Matouška se stromy budou sázet v říjnu. Mj. půjde o javory amurské (Acer ginnala). Javor pochází z oblasti východní Asie a má exotický vzhled. Listy mají jen tři laloky a na podzim se zbarvují mj. do karmínově červena. Není náročný na půdu. Nevadí mu posypová sůl ani sucho. Záruka na zahradnické práce bude platit 2 roky a následná péče potrvá ještě rok navíc.

Ve středu 18. září v 17 hodin se s nimi na místě sešli místostarosta Václav Klecanda, odborná pracovnice Odboru životního prostředí Blanka Candrová a zhotovitel Jan Matoušek. Městský úřad tak dal najevo, že vítá konstruktivní kritiku, resp. návrhy na zlepšení, jak situaci v daném území dílčím způsobem změnit. Drobné změny, které nejsou v zásadním rozporu s projektem nebo nenaruší vedení důležitých sítí, lze i v této fázi investice uskutečnit.

Město se hodlá zabývat např. připomínkami k počtu či umístění sušáků na prádlo, otočením některých laviček, posunutí odpadkových košů a podobnými záležitostmi.

Další podněty od občanů se týkaly stavu chodníků, požadavky na toto téma převezme městský Odbor dopravy.

Setkání s veřejností shrnul místostarosta Václav Klecanda. „Domnívám se, že při realizaci rekonstrukce zeleně v lokalitě Dukelských bojovníků jsme přistoupili na dost kompromisů. Podle mých informací byla veřejnost do přípravy vtažena nadstandardně a kompromisů, které díky tomu vzešly, je také množství. Jsme připraveni vyslyšet konstruktivní návrhy veřejnosti. Rozčarování z toho, že už to nebude jako dřív, chápu. Pozměňující návrhy obyvatel probereme s dotačním správcem, kterým je Fond životního prostředí,“ zhodnotil.

Luboš Dvořák