Nosná konstrukce bude tvořena spřaženou železobetonovou deskou, hotový má být během podzimu. Uzavírka je plánována do 31. října.

Objízdné trasy.Objízdné trasy.Zdroj: Deník/Jiří Dintar

Objízdné trasy jsou vedeny přes Dobronice u Chýnova a přes Jeníčkovu Lhotu. Přejezd po místní komunikaci přes Vřesce je povolen pouze linkovým autobusům a dopravní obsluze.

Úpravy okolního prostoru a bourací práce na mostě už začaly.