Kaple je malý chrám, malá katedrála, malé místo pro velikého Boha. Takové důležitosti se dostalo z úst biskupa Pavla Posáda nové kapli v Domě svatého Františka ve Veselí.

Ve středu odpoledne se v seniorském domově chráněného bydlení konalo vysvěcení kaple, kterou Diecézní charita České Budějovice vybudovala ze sklepních prostor. Mši svatou s vysvěcením kaple sloužil biskup českobudějovické diecéze Pavel Posád. Spolu s ním přijel i nový diecézní biskup Vlastimil Kročil a další kněží.

„Pro každého člověka je důležité být v kontaktu s Bohem a v každém pořádném domě má tedy být kaple," zdůvodnil důležitost místa pro setkávání věřících Pavel Posád, jenž obrazně kapli přirovnal k běžné ložnici, která je také obvyklou a důležitou součástí obydlí.

Dům sv. Františka charita otevřela před 10 lety, požehnat mu tenkrát přijel dnes emeritní biskup Jan Paďour. Po deseti letech existence chráněného bydlení dostal objekt důstojnou kapli k modlitbám.

Budovat ji začali letos v lednu. „V březnu jsme se stavbou skončili a včetně vitráže vyšla téměř na milion korun. Původně tu byly sklepy, ale pak jsme si uvědomili, že je už nepotřebujeme, tak jsme je přestavěli na dva krásné prostory. Ten druhý slouží jako sklad kompenzačních pomůcek," uvedla ředitelka charity Michaela Čermáková.

Slavnostní okamžik s obyvateli i zaměstnanci domu sdíleli i hosté, například z farnosti a charity z Nových Hradů, kde působí komunita Božího Milosrdenství, a také hosté z Regensburgu.

Myšlenka nové kaple patří bývalému obyvateli, páteru Hugo Pitlovi. „Přišel s tím, že stará kaple, kterou jsme měli v části společenské místnosti, mu nevyhovuje a že chce větší a uzavřenou. Je pravda, že lidé mají radosti i starosti a je dobré se někdy uzavřít. Tato místnost ale nebude sloužit pouze duchovnímu katolické církve, je meditačním místem, které mohou využívat všichni lidé," ujišťuje Michaela Čermáková.

Biskup Posád pak věří, že lidé z kaple budou odcházet „vzkříšení".