Další krok k tomu, aby se studium co možná nejvíce přiblížilo realitě, udělali na Zdravotně sociální fakultě Jihočeské univerzity (ZSF JU) v Českých Budějovicích. Už za dva a půl roku by zde mělo vyrůst simulační centrum pro zdravotnické obory, které přenese výuku zdravotníků do reality.

Základní údaje: Centrum bude dvoupodlažní budovou. Bude mít obdélníkový půdorys o velikosti 20,4 x 9,4 metru. Se současným pavilonem ZSF JU bude spojeno koridorem. Vydáno už je stavební povolení. V současné době se hledá zhotovitel. Stavět se začne v letos v říjnu. Hotovo by mělo být za rok. Celkové náklady jsou zhruba 58 milionů. Financování bude z EU. Fakulta se na akci bude podílet částkou 3,2 miliony korun.

Ve dvou budovách tak vzniknou jako věrné kopie reality kabiny sanitky, JIPka, porodní sál či nemocniční pokoje. Ty budou vybavené těmi nejmodernějšími přístroji.

Valérie Tóthová, děkanka ZSF JU, uvedla, že hlavním přínosem simulačního centra je to, že si zde budou moci budoucí zdravotní sestry, porodní asistentky či záchranáři vyzkoušet jednotlivé dílčí činnosti nasimulované do určitých stavů. „V centru na lůžku tak bude sedět model, kterému ale bude možné přes počítač nasimulovat třeba zástavu srdce a student na to bude muset nějak reagovat,“ řekla více.

„Nejen srdeční činnost, figurína se umí potit, plakat nebo měnit barvu kůže. Vyučující může skrze figurínu se studentem také komunikovat,“ dodal František Dolák z Ústavu ošetřovatelství, porodní asistence a následné péče s tím, že žáci tak budou připraveni na situace, jež je mohou potkat.