Kromě břehulí tu přebývají samotářské včely, žijí tu také svižníci nebo čolci a další tvorové. Během svého biologického průzkumu pracovníci Cally, sdružení na záchranu prostředí, objevili i dalšího živočicha, a sice vzácnou kutilku lesknavou, která patří mezi blanokřídlý hmyz.

„Jde o první nález druhu v Čechách. Průzkum prováděný Callou prokázal také výskyt mnoha dalších ohrožených druhů," potvrdil za Callu doktor přírodních věd Jiří Řehounek.

Výskyt této kutilky byl dosud zaznamenám pouze v teplejších oblastech na jihu Moravy. Jde o blízkou příbuznou nejznámější kutilky písečné. Jak dodává Jiří Řehounek, blanokřídlý hmyz včetně štíhlých kutilek a samotářských včel patří u nás k nejohroženějším skupinám živočichů, desítky druhů již v České republice vymřely.

„Lžínská pískovna hostí v posledních sezónách desítky druhů z této skupiny hmyzu. Jejich přítomnost je přitom prospěšná nejen z pohledu ochrany přírody, ale i pro opylování planě rostoucích i hospodářských rostlin. Samotářské včely totiž patří k nepříliš známým, ale velmi významným opylovačům," vysvětluje Petr Bogusch z Univerzity Hradec Králové, jenž se specializuje na blanokřídlý hmyz a zúčastnil se biologického průzkumu pískovny.

Ten v režii Cally běží ve lžínské pískovně už druhým rokem a potvrzuje, že se opuštěné pískovny staly významnými útočišti ohrožených druhů. Právě na podzim a v zimě biologové třídí a určují hmyz, jenž v sezóně nasbírali.

Celkem už bylo na této nevelké lokalitě nalezeno 66 druhů blanokřídlého hmyzu. Kromě toho je zdejší pískovna domovem vzácných a chráněných brouků, motýlů a dvoukřídlých, žijí zde také žáby, čolci a ještěrky.

V hnízdní stěně pískovny je možné každoročně vedle tisíců nor samotářských včel najít také zhruba dvoustovku nor břehulí říčních – kolem 12 centimetrů velkého pěvce z čeledi vlaštovkovitých.

Calla provádí v posledních letech ve lžínské pískovně zásahy na podporu biologické rozmanitosti a ohrožených druhů. Tato péče se musí provádět opakovaně. „Zahrnuje například obnovu hnízdní stěny pro břehule a samotářské včely, občasnou obnovu tůňky pro obojživelníky nebo narušování písčin pro pískomilné rostliny a živočichy," přibližuje Jiří Řehounek.

Pokud byste se rozhodli podpořit Callu v péči o tuto lokalitu, můžete přispět na číslo účtu 3202800544/0600 s variabilním symbolem 222.