Pár lidí, kteří dodnes nabytí svobody a demokracie neberou jako samozřejmost, u táborské kašny nikdy nechybí. Přijdou zapálit svíčku, byť na schodu kašny jich k vidění moc není. Je zima, říkají ti, co přišli za ty, kteří zůstali doma. V listopadu 1989 byla ještě větší, jenže to ještě nebylo jasné, zda režim padne a republika se přiblíží světu. Jeden muž v hloučku ale vybojovanou svobodu jako automatickou věc nebere, a proto symbolicky zazvonil klíči. Chtěl tím říct, že je třeba být na pozoru.